Convert Clear

понеделник, 26 март 2018 г.

За 10 години са подновени 12,5% от тротоарите в София. С това темпо ето колко години ще трябват за целия град:

Представям ви една тема, която засяга всички софиянци, които ходят по улиците на София. Не няколкото души, които ги возят лимузините на НСО, а останалите милион и половина софиянци.

Попитах кмета на София за броя пострадали граждани, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й през последните 10 години. Повод беше внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани.

улица Алабин до пешеходна зона бул. Витоша 8 декември 2017 г..
За 10 години са подновени 12.5% от тротоарите в София. Това означава, че ще ни трябват още 70 години за да подновим наличната тротоарна настилка...

Пълният отговор можете да прочетете в края на този текст. За съжаление, коментарът ми е следния:

1 - Няма статистика на пострадалите граждани следствие на разбити тротоари и некачествена градска среда. Защо не се води такава статистика след като тя е в основата на предприемане на мерки за справяне с проблема? Само с цифри може да види спешната нужда от ударна инвестиция в ремонти на тротоарите.
Единствено е налична информация за 23 заведени дела от граждани срещу столична община с предмет "вреди причинени в резултат на лошо състояние на тротоарната настилка"

2 - От 7 696 439 квадратни метра тротоарна настилка в 24-те района на София, за последните 10 години са подновени изцяло 945 668 кв. метра и частично 123 222 кв. метра тротоари. Това е 1/8 или 12.5%, което е крайно недостатъчно. Ако подновяваме 12.5% за 10 години означава, че ще ни трябват още 70 години за да подновим наличната тротоарна настилка... Това е абсолютно незадоволително и показва липсата на смела и отговорна политика за опазване здравето на софиянци, които се спъват и си чупят крайници в стърчащи плочки, като не забравяме и за калта по обувките, за невъзможността на жените да ходят на токчета, както и на майките с колички да се предвижват безпрепятствано из града.
За 2018 година предвидените 37.7 милиона лева за текущ ремонт, в които се включва и ремонт на тротоарите са крайно недостатъчни.
Столична община се готви да вземе заем от 130 милиона лева, за да изгради ненужния и вреден инсинератор за боклук, но нямам желанието да намери пари, за да улесни предвижването на пешеходците.

3 - Оказва се, че няма критерии, по които да се установява нуждата от подмяна на една тротоарна настилка. Защо това е така и защо не се изготвят такива критерии?

На повечето от тези коментари не получих отговори, а във видеото можете да чуете позицията на кмета защо не се инвестира повече и защо не се взима заем за ударен ремонт:Отговора на общината: Пълният ми отчет от Заседание 48 можете да прочетете тук: http://www.yvobojkov.com/2018/02/48SOS-22-02-2018.html

понеделник, 19 март 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 49 на СОС от 15 март 2018

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 49 от 15 март 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 - За

Точка 2 - За. София да кандидатства за 15 000 евро за оборудване на пространство с безплатно Wifi.

Точка 3 - За. Изменения на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища. По време на обсъжданията в комисия повдигнах поставените ми от граждани въпроси относно допускането на по-млади специалисти. Това беше отговорено с предоставяне на 5 точки за млади специалисти без опит, 15 точки за до 3 годишен опит и 25 точки за над 3 годишен опит. Мискирането на професионалисти с опит и такива без или с малко опит било най-добрия вариант според вносителя. Можете да видите промените ТУК.

Точка 4 - За. Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли. Новите
правила ТУК.

Точка 5 - За. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Софпроект-Общ градоустройствен план" - ТУК. Подкрепям това усилие на главния архитект и разчитам на Любомир Георгиев, който оглавява структурата, за това да прилага начертаните стратегически посоки в това направление.

Точка 6 - За.

Точка 7 - За увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“

Точка 8 - Въздържал се. Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 г.
Сумите, които се предоставят от районните кметове и са по тяхна отговорност са много често без ясна разбивка и количествено стойностни сметки (така наречените КСС).

Точки 9 до 11 - За.

Точки 12 до 14 - Извън зала.

Точки 15 - За.

Точка 16 - Не гласувал.

Точка 17 - Въздържал се.

Точка 18 - За.

Точка 19 - Не гласувал.

Точка 20 - Въздържал се. Приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършена работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г.

Точка 21 до 26 - Не гласувал. Точки за общинската собственост и нейната приватизация. Доклади в които не съм успял да се запозная с цялата информация и не мога да взема информирано решение.

Точка 23 - За.

Точки 27 до 44 - За.

Точка 45 и 46 - Не гласувал. Доклади в които не съм успял да се запозная с цялата информация и не мога да взема информирано решение.

Точки 47 до 56 - За. Точки на районните кметове свързани с наименования на улици и други рутинни доклади.

Точки 57 до 61 - Питания. Можете да видите питането на Марта Георгиев и отговора на кмета тук:Точки 62 до 65 - За.

Точка 64 - Не гласувал.

Можете да гледате запис от цялото заседание тук:петък, 23 февруари 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 48 на СОС от 22 февруари 2018 (+видео питане)

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 48 от 22 февруари 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 - За. План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.

Точка 2 - За. Наредба за прием на деца в общинските детски градини - промени и подобрения спрямо миналата година.

Точка 3 - За. Нова система за прием на ученици в първи клас в общинските училища - промени и подобрения спрямо миналата година.
Благодарение на казусите на няколко майки, които ми писаха на фейсбук страницата по време на обсъжданията в комисия по образование успях да помогна като предложих следната редакция, която беше приета в комисия и залегна в системата:

"При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение №3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете"

С горния текст се премахна възможността по-малкото дете да не получи достатъчно точки, за да бъде в същото училище като своето по-голямо братче/сестриче.
Казусът беше следния: по-голямото дете е записало първи клас преди три години в дадено училище. По-малкото дете предстои да бъде записано в първи клас, но въз основа на новите списъци на прилежащи райони на училища спрямо адреса на местоживеене, по-малкото дете трябва да кандидатства за първи клас в друго училище, за да получи максималния брой точки.

Точки 4 до 9 - За.

Точка 10 - Не гласувал.

Точка 11 и 12 - За.

Точка 13 - Не гласувал.

Точка 14  - За.

Точки 15 до 19 - За. Точки на главния архитект Здравко Здравков.

Точки 20 до 22 - За.

Точки 23 и 24 - Не гласувал.

Точки 25 и 26 - За.

Точки 27 до 29 - Извън зала.

Точка 30 - За.

Точки 31 до 34 - Питания на общински съветници.

Точка 32 беше мое питане относно внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани и публичните разнородни и противоречиви твърдения за броя пострадали, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й.

Питане:
Ето и предоставения отговор, както и коментара ми по него:

Коментар:
1 - Няма статистика на пострадалите граждани следствие на разбити тротоари и некачествена градска среда. Защо не се води такава статистика след като тя е в основата на предприемане на мерки за справяне с проблема? Само с цифри може да види спешната нужда от ударна инвестиция в ремонти на тротоарите.
Единствено е налична информация за 23 заведени дела от граждани срещу столична община с предмет "вреди причинени в резултат на лошо състояние на тротоарната настилка"

2 - От 7 696 439 квадратни метра тротоарна настилка в 24-те района на София, за последните 10 години са подновени изцяло 945 668 кв. метра и частично 123 222 кв. метра тротоари. Това е 1/8 или 12.5%, което е крайно недостатъчно. Ако подновяваме 12.5% за 10 години означава, че ще ни трябват още 70 години за да подновим наличната тротоарна настилка... Това е абсолютно незадоволително и показва липсата на смела и отговорна политика за опазване здравето на софиянци, които се спъват и си чупят крайници в стърчащи плочки, като не забравяме и за калта по обувките, за невъзможността на жените да ходят на токчета, както и на майките с колички да се предвижват безпрепятствано из града.
За 2018 година предвидените 37.7 милиона лева за текущ ремонт, в които се включва и ремонт на тротоарите са крайно недостатъчни.
Столична община се готви да вземе заем от 130 милиона лева, за да изгради ненужния и вреден инсинератор за боклук, но нямам желанието да намери пари, за да улесни предвижването на пешеходците.

3 - Оказва се, че няма критерии, по които да се установява нуждата от подмяна на една тротоарна настилка. Защо това е така и защо не се изготвят такива критерии?

На повечето от тези коментари не получих отговори, а ето какво отговори кмета защо не се инвестира повече и защо не се взима заем за ударен ремонт:Точки 35 и 36 - За.

Точка 37 - Не гласувал.

Точка 38 - За. Поставяне на паметна плоча на Йордан Соколов в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №26, вход А, на дома където той е живял.

Точка 39 - За.

Можете да гледате запис от цялото заседание тук:
сряда, 14 февруари 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 47 на СОС от 08 февруари 2018 (+видеа изказвания)

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 47 от 08 февруари 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


В началото на заседанието имаше изказване на позиции спрямо провеждането на Луков марш 2018. БСП изказа своята позиция против провеждането на неонацисткото шествие и призова за обща декларация на столичния общински съвет. ВМРО и СДС отхвърлиха подобно предложение и убедено подкрепиха марша, а ГЕРБ припомниха, че кмета е забранил провеждането му, но административния съд е отминил това решение.  За председателя на групата на ГЕРБ този марш е просто "поднасяне на венци от тези, които уважават и почитат паметта на ген. Луков".

Вижте дебатите по тази декларация тук:

Точка 1 до 7 - За. Правилни доклади за:
- рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение.
- механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда.
- отпускане персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
- продължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Точка 8 - Въздържал се относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2017 г.
Неаргументирано, без разбивки и без съществено подобрение спрямо предходните промени.

Точка 9 до 11 - не гласувал.

Точка 12 до 20 - За.

Точка 21 - Въздържал се спрямо негативното становище на водещата комисия относно доклада на Войслав Тодоров за пряко участие на гражданите в разпределянето на бюджетните средства на Столична община.
Предложението на Войслав Тодоров 1,5% от бюджета на София да се харчи според приоритети, определени от гражданите по райони срещна яростна съпротива от страна на ГЕРБ и СДС.
Предложението е една правилна стъпка в посока децентрализация - тоест даване на повече власт на гражданите от всеки район на София да определят за какви цели да отиват техните пари (дали да са за детски площадки или кърпене на улици или паркове или друго). Освен повече реална власт, тази стъпка позволява да се разбива партийния монопол, който в момента единствен определя как да бъдат похарчени тези пари. Това бяха и аргументите на ГЕРБ и СДС против това предложение - всичко да продължава да минава през общинските съветници (от управляващата партия) или кметовете (излъчени от партии) - говорим за само 1.5% от бюджета!
След моето изказване, председателят на групата на РБ от СДС, Борислав Бориславов се изказа в подкрепа на аргументите на мнозинството от ГЕРБ с лична квалификация спрямо мен: "Имам чувството, че съм на конгрес на левичари във Венецуела", което предизвика също моята дуплика: "Бъдещета ви коалиция с ВМРО и Атака вече ви изостря езика достатъчно. Ще Ви помоля да спазвате добрия тон".
Дупликата ми беше вдъхновена от скандалната подкрепа за провеждането на неонацисткия марш ползващ името на ген. Луков, която Бориславов изрази в началото на заседанието, както можете да видите в първото видео по-горе.
Въпреки, че нямаше право на коментар към дупликата ми, председателят на групата на СДС отвърна: "По-добре коалиция с ВМРО, отколкото с партии - политически хермафродити", визирайки някои мои общи позиции и действия с Да, България.

Разказвам тази нелепа история, защото олицетворява как принципите за разбиване и премахване на партийния монопол, в които вярвам и за които се боря и подкрепям, когато друг предложи добро решение в тази посока, много дразнят партийните апаратчици независимо от коя партия са те.

Изгледайте видео от случката тук:


Точка 22 - Против становището на водещата комисия, което е против доклада на Войслав Тодоров за обособяване на ул. „Алабин“ като пешеходна зона в участъка от бул. Витоша дo ул. „Граф Игнатиев.
Един смислен доклад, който подкрепям, но който за съжаление е внесен от общински съветник извън управляващото мнозинство и среща неговата съпротива. Тази съпротива е още по-странна, при положение, че в началото на 2018 г. мнозинството на СОС прие сходен доклад, който създава пешеходна зона по бул. Витоша от ул. Алабин до площад Света Неделя.


Точка 23 - Въздържал се относно провеждане на публично оповестен конкурс за поставяне на преместваеми търговски обекти в „Южен парк".
Не съм участвал в процеса и не съм убеден до колко този конкурс няма скрито да разпредели местата за преместваеми обекти на партиен принцип, а не на истинска конкуренция.

Точка 24 - За.

Точки 25 до 27 - Не гласувал.

Точкки 28 до 41 - За. Точки от районните кметове на София. В предварителния дневен ред имаше една проблемна точка относно продажба на идеални части от имот в район Лозенец - до южния парк - срещу която щях да гласувам и да се изкажа, но тя беше отеглена и не се гласува.

Точка 42 - За. Първият ми доклад гласуван и приет от СОС с 40 за, без против и въздържали се.
Докладът е за поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова - първата жена в България дипломиран лекар.

Уважаемо госпожо Савина, временно изпълняваща длъжността кмет на София,
уважаеми господин Герджиков, председател на общинския съвет,
Уважаеми колеги общински съветници,
Бих искал да изразя своята благодарност към д-р Венцислав Грозев, председател на Български Лекарски СЪЮЗ, академик Христо Григоров председател на Български Червен кръст, г-жа Райна Нестерова, представител на "Жени за памет на именити българки", както на стотиците подписали инициативата за поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова - първата жена българка дипломиран лекар в Санкт Петербург през 1886.
Нейната история е вдъхновяваща не заради дипломата й, а заради това, че е отдала живота си да спасява и помага безрезервно на страдащите и на жените. Тази история трябва да служи за пример как благодарение на добрите си дела, паметта на всеки един човек може да остане жива векове след неговата кончина.
Паметната плоча ще се постави на двуетажната й къща на ъгъла на ул. Солунска и ул. Христо Белчев. Там тя предоставя безплатна женска консултация и приютява бедни и изоставени жени, за които се грижи и лекува до края на живота си през 1921 г.
Гласуването днес е също така много символично имайки предвид, че едва на 15 януари 1938 година - преди 80 години, чак 52 години след дипломирането на Тота Венкова, за първи път някои жени са имали възможност да гласуват в България.
Трябва често да си припомняме, че демокрацията не е даденост, нито подарък, а е отвоювана временна победа, резултат на вековни битки за представителност, справедливост и човешко достойнство.
Тези битки на смели мъже и особено на жените са им коствали изключително много и те не са докрай спечелени.
Дори днес в България, през 2018 година в общинския съвет има едва 23 жени от 61 общински съветника, което ясно показва, че има още път да бъде извървян преди най-пряко представителният орган на обществото ни да го представлява наистина. По този повод няма как да не призная, че групата на ПП ГЕРБ - София с нейните 17 жени от 30 съветника трябва да служи за пример на останалите партии.
Това исках да споделя, сега нека с гласуването си почетем една от многобройните велики българки.
Благодаря за вниманието.
Докладът беше приет с 40 гласа За, 0 Против и 0 Въздържали се.Точка 43 и 44 - За.

Точки 45 до 50 - Питания.

Точка 51 - За .

Точка 51 - Въздържал се.
Гласуване на средства ot 100 000 лева за поставяне на Бронзовата къща в пространството на мавзолея и безвъзмездното му предоставяне за управление на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“.
Както подкрепих доклада за Бронзовата къща, така и смятам, че укрепването на постамента е задължителен с оглед сигурността на хората, които ще я посещават.
Лошото е, че докладът е натоварен и с една допълнителна точка, която трябва да бъде обект на отделен доклад и дискусия.
Покрай бронзовата къща с този доклад искате да ни наложите едно решение за това какво трябва да се случва на пространството на бившия мавзолей.
За разлика от съветниците от БСП, аз не тая никаква сакралност към това място, нито жалея за диктаторско-грандоманската постройка мавзолей.
Къде е проблемът, който не можете да отречете - Проблемът е, че всичко в София се прави на парче, без цялостна обсъдена и обмислена визия. Същото е и за това пространство, за което с този доклад вие налагате едно от многобройните решения как да изглежда то. Не говорим само за мястото на Мавзолея - говорим за целия площад, който се свързва с градината.
Правилната управленска постъпка е първо да се вземе решение за развитието на цялото това пространство, след което да се организират архитектурни конкурси за неговите отделни части или да се направи един общ.
Вие се опитвате да сложите каруцата пред коня.
За това пространство първо трябва да се изгради рамката на дейностите, които граждани, институции и експерти искат да се случват там - така нареченото задание. Това отнема време - за един площад в Брюксел - площад Флажей в община Иксел това е отнело пет години в кръгли маси, ателиета и дискусия.
Правя конкретно предложение за отпадане на тази точка, защото тя трябва да се случи следствие на цялостна рамка за визията на пространството, която рамка да залегне в заданието на бъдещият архитектурен конкурс."
36 За, 3 Против и 1 Въздържал се.
Можете да видите изказването ми и отговорите на г-жа Малина Едрева и г-н Тодор Чобанов тук:

Точка 52 - Въздържал се за отчета на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2017 година. Защо? Защото имам огромни съмнения в количествено стойностните сметки по тези ремонти. Казусът с цената на една маса за пинг понг, която се плаща за един район по 4500 лв, а в друг по 3750 лв още не е решен за мен. Поискал съм тези КСС и предстои да ги получа и анализрам.

Можете да изгледате цялото 47-мо заседание на видеото:

сряда, 31 януари 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 46 на СОС от 25 януари 2018 (+видео)

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 46 от 25 януари 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков,Точка 1 - Против. Бюджет на София за 2018 г. 
Гласуването за бюджета на един град е оценка за неговото управление. А София се управлява зле в следните сфери:

Минаха 10 години откакто ГЕРБ пое самолично властта в София, но в детска градина се влиза с връзки. Защо? Защото няма достатъчно места. Можеш да се оправдаваш 5 години с предишните, но да се оправдаваш с предишните след като си вече 10 години на власт е нелепо.

Въздухът е видимо лош. Защо? Защото трафикът на коли не е овладян. Защото градския транспорт все още не е редовен, удобен и по-евтин от колата. Безспорно прекрасната придобивка метро се обезсмисля напълно, когато погледнам безпристрастната статистика - общият брой пътниците в градския транспорт намалява устойчиво въпреки, че всяка година в София се заселват 20 000 нови жители.

Въздухът е лош и защото не се мие и не се чисти достатъчно, а се дават милиони за миене и чистене, но парите отиват незнайно къде. За 2018 ще се изхарчат 51 милиона за лятно почистване и миене - с 5 милиона повече от 2017. Само с тези 5 милиона по мои сметки може да се мият между 70 и 140 км улици всеки ден от годината - само с 5 милиона. А се харчат за тази дейност 50. Колко пъти сте видели да се мие вашата улица? Вие ми кажете тогава дали всеки лев наистина отива за повече чистота, чист въздух и здраве на всички ни или потъва в нечии джобове.

Как може в Белград, които хем нямат метро, хем не са в ЕС, да си мият улиците всеки ден и да дишат по-чист въздух от нас?

Последната главна причина, поради която няма да подкрепя този бюджет е защото нямаме яснота и доверие кой ще съхранява парите на софиянци.

Както знаете, като десни, но най-вече разумни хора сме убедени, че не е функция на общината да притежава банка. Още по-убедени сме обаче, че е недопустимо една банка да попада в ръцете на мутри. Точно поради тези опасения не подкрепихме продажбата, когато се разбра, че не друга банка, а лихтенщайнски инвестиционен посредник купува общинска банка.

Съгласни ли сте парите на софиянци, 1 милиард и половина да се управляват от бивш финансист на Мултигруп - Жоро Инса? Аз и колегите не сме съгласни и за това няма да подкрепим бюджет 2018.

Резултат: 41 За, 14 Против, 0 Въздържали се и 5 негласували. 

Изказването ми по гласуването на бюджета:Точка 2 - Въздържал се

Точка 3 - За

Точка 4 и 5 - Не съм в зала.

Точка 6 - За. Икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2018 г.
Увеличението на икономическата рамка на градския транспорт за 2018 г. е недостатъчно.

Пробега се увеличава с 2%. Хубаво е да се увеличава, още по-хубаво е и процентите да са по-големи. Защото, когато говорим за екологични мерки за справяне с проблема на въздуха, те минават през подкрепа на градския транспорт. Ударна подкрепа, а не смокинов лист от 2%.

Защото милионите, които в момента се дават на други места за мерки за чистота с незнаен краен резултат могат много по-бързо да подействат ако се насочат към градския транспорт, за да стане по-привлекателен, по-бърз и по-евтин. Задача на общината е да направи така, че гражданите да предпочитат този вид транспорт, като по-удобен, по-бързо и по-евтин, какъвто той не е в момента.

Какво ще направите конкретно, за да увеличите броя на пътуващите с градския транспорт, защото там е проблема. Пътникопотокът не спира да намалява. Това показват статистиките, които не можем да излъжем и не можем да четем по различен начин.

Има и мерки, които могат да бъдат предприети много ударно извън финансирането. Например кога ще се предприемат реални мерки за приоритизиране на градския транспорт, така че да не чака на светофарите и да се движи в бус летни? Това са почти безплатни мерки.

Кога, като време? Тази година? Догодина? Кажете, за да има поне някакъв ангажимент.

В Париж например не спират да се изграждат нови трамвайни линии. Защото само метрото не е достатъчно и го виждаме. То е един гръбнак, но освен гръбнак, ако не искаме да имаме само скелет, трябва да развиваме също и допълващите трамвайни, тролейбусни и други екологични форми на предвижване в града. С ясен ангажимент и срокове, тази година - това, догодина - другото. Защото това са истинските мерки, които ще доведат до по-екологична среда, а не да забраняваме, забраняваме, забраняваме. Да правим да им е по-скъпо, по-скъпо, по-скъпо Реалните мерки са в ударни инвестиции и предприемането на такива, които нямат дори нужда от инвестиции, като с бус лентите и светофарите.

Гледайте целия дебат по точката тук:


Точка 7 - Не гласувал.

Точка 8 - За

Точка 9 и 10 - Не гласувал

Точка 11 - За

Точка 12 - Въздържал се. относно даване на съгласие за участие на Столична община в Рамковата инициатива на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) „Зелени градове“ и разработване на План за действие за „Зелен град“ (ПДЗГ).

Принципно добро предложение, но неясни за мен критерии, по които общината ще даде на външен изпълнител 300 хиляди, за да се разработи този План за действие.

Точка 13 - Въздържал се. Изработване и поставяне на подова мозайка „Витоша“.
Не ми харесва това, че решението се взима следствие на решение на дирекция в общината, а не следствие на обществено обсъждане и отворен архитектурен конкурс, за това какво да има на мястото на така наречения фонтан биде по средата на пешеходната Виташа. Ето и какво ще се появи на мястото на фонтана:Точка 14 - Не гласувал

Точка 15 - За

Точка 16 - Не гласувал отчет за изпълнение на сесия за програмно финансиране през 2017 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

В този доклас се приемат проектите за тенис маси, за които вече съм се изказвал, че са със странно необосновани цени от 3 до 5 хиляди лева на тенис маса.

Ето какво забелязах тогава и което този доклад прие за нормално, но нямаше как да се съглася и да го гласувам:Точка 17 - За

Точка 18 - Не гласувал. Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух.

Мерките при високо замърсяване на въздуха са недостатъчни защото:

- Критериите за активиране на зеления билет са прекалено високи. Трябва в много по-ранна фаза на замърсява да се активират.
Въпреки, че кметът ни успокои преди малко със зелените показатели на европейската карта за качеството на въздуха, която се базира на 4 станции, всички граждани на София следят в реално време истинското състояние отчетено с над 300 датчици на сайта на www.airBG.info и там ясно се вижда, че днес цветът е червен. Тази реална карта доказа също така, че министъра на околната среда и водите излъга, когато каза, че надвишаването на нормите се случва едва ли не 1-2 пъти в годината, което не е така, защото факите показват различна картина.

- Тези мерки са само за центъра на София. Къде са тези мерки за кварталите извън центъра? Какво ги грее хората от Красна поляна, че няма да влизат коли в центъра на София. Те имат различен проблем и е редно да се адресират и техните проблеми.

- Кметът апелира да оставим колата днес, но колко редовно общинските съветници и самия кмет ползват градсдкия транспорт? Защо от тези мерки се изключват колите на властта и служебните коли? Това ли е примерът, който искаме да покажем? 
Призивите са хубави, но е хубаво да се следват от тези, които ги изразяват.

- Разрешаването на паркиране по главните булеварди е недоразумение и неправилна мярка за ограничаване трафика на коли. Още повече тази мярка ще забави допълнително градския транспорт, който и сега няма достатъчно бус ленти, а в тези които има КАТ не санкционират нарушителите.

- Няма критерии за оценка дали работят или неТочка 19 и 20 - За

Точка 21 - Отложена за следващо заседание на СОС.

Точка 22 до 24 - За.

Точка 25 - Не гласувал

Точка 26 и 27 - За

Точка 28 - Въздържал се.

Точка 29 и 31 - Не гласувал

Точка 30 - За присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Богдана Карадочева

Точки 31 до 36 - Отговори на питания от общински съветници. 

Тъй като стана 17.00 ч заседанието на общинския съвет бе прекратено, а останалите точки от дневния ред ще бъдат гласувани на следващото заседание. 


Гледайте цялото заседание 46 тук:събота, 27 януари 2018 г.

Проф. Калин Янакиев - Евразийският дневен ред на Русия проработи в България

Евразия е големия макро-проект на новоимпериална Русия. Според този възглед се оформя друга алтернативна на европейската цивилизация, която казват навлизала в дълбока криза, и в противовес на либералния консенсус, който до този момент царял в Европа, се оформяло едно направление - християнство, национализъм и капитализъм.
Проблем в съвременната политическа ситуация е, че в момента България се управлява от коалиция, която се състои от общо взето про-европейски настроената дясно-центриска и популистка по своята стилистика партия ГЕРБ и евразийците. Коалиция, която тегли в различни посоки, а това не може да не е проблем.

На обществото бе пуснат фигуративно казано един Вирус, който доведе една част от него буквално до лудост. За евразийските партии можем да намерим мотив защо те вдигнаха такъв шум около една конвенция със съвершено ясни цели и много прост от юридическа гледна точка текст, който е именно защита на жените и въобще защита от домашно насилие.

Защо бе пуснат този вирус? Защо тоя прословут, нека се пошегуваме - джендър, защото ако попитате 80% от хората веднага ще ви кажат за джендъра е тази конвенция.

Известно е как се правят тези неща в Русия. Всеки път, когато в Русия достигне документ свързан с човешките права, там се действа точно по този начин. Преглежда се внимателно, намира се нещо такова като джендъра, термин който не е ясен, вдига се страшен шум около този термин. На обществото се внушава, че предстоят едва ли не антропологически промени, които европа иска да внесе в нашето здраво и традиционно общество и най-накрая документа се отхвърля.

Тук в България се пробва дали това работи. Е, проработи и тревожното е защо проработи и то с такава гръмовита сила?

След като всичко бе ясно изведнъж всички решиха, че ще ни сменят половете, че ще настъпи транс-хуманизъм, че от Европа друго не може да дойде, че има едни много страшни и секретни сили, които не можем да видим, но целят много подло чрез тази конвенция да вкарат като троянски кон този транс-хуманизъм в България, който що почне да работи и ще стане страшно.

Седмицата на #Иво 26 януари 2018, www.eurocom.bg

Вярно е, че хората обичат да мразят. Още по-лесно им е да мразят ако имат свещено алиби за своята омраза, защото всички знаят все пак, че да мразиш не е добре. Но ако можеш да мразиш със свещено алиби - о! тогава мразиш с опиянение.

И поради тази причина на хората бе предложено да мразят някакви люде - хомосексуалните, травеститите и най-вече онези подлеци от Европа, които се опитват да ни тласнат натам.

Вижте, колко е лесно. Най-лесния за осъждане грях, ако не си хомосексуален е греха на хомосексуалността, защото и да искаш да имаш този грях, ти не можеш да го имаш ако не си хомосексуален а си хетеросексуален. Я се опитай обаче да не бъдеш горд или да не бъдеш сребролюбив, защото това също са грехове и то големи - много е трудно, изключително е трудно. Но виж ако не сме хомосексуални, това е най-лесното - мразим хомосексуалните, каквито и да искаме да сме, няма да сме. Тоест изключително лесно е да се мрази грях, който ти по определение не можеш да имаш.

Знаете ли на какво ми прелича това. На онази фобия, която се е създала в навечерието на национал-социализма, от тъй наречения разложителен бацил за традиционното германско общество - евреите, които нямат собствена вписаност в нациите, чуждеродна нация и поради тази причина разлагат традицията на тези нации и ги водят до безроден космополитизъм. Знаете до къде е довело това. 

Не мога да твърдя, че сме в навечерието на фашизъм, но виждам, че предпоставки за подобно нещо има и се питам кои ще бъдат съвременните евреи? Това няма да бъдат просто хомосексуални, трансджендърни и така нататък, първо защото те не са толкова много и не се афишират, това ще бъдат така наречените либерали.

Либералите, разбира се не са тези, които отговарят на политическото си определение и понятие, защото путиновата пропаганда успя да създаде един базисен дуализъм в света и Европа - делене на консерватори, тези които са в Русия и са християни, консервативни, привърженици на традиционните ценности и тези, които обобщено се наричат либерали. Либералите са тези, които разлагат обществото, които ще доведат до транс-хуманизъм, които разлагат границите между нациите, които ни водят до космополитно общество - изобщо до страшни работи.

Този дуализъм, който може да бъде възпламенен изключително лесно. Видяхме как се случва това. Една конвенция, една чуждица, параноя около тази чуждица нагнетяване на напрежението, опит на хора експертно да обяснят, но кой ще ти слуша експертно говорене при положение, че сме заплашение, децата ни са заплашени, ще им сменят пола и т. н., крясъци невероятни, достатъчно е една искра да пламне и един сблъсък там в аулата на софийския университет ако се беше случил.

Вижте цялото интервю във видеото публикувано по средата на текста.

петък, 22 декември 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 45 на СОС от 21 декември 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 45 от 21 декември 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 -   Въздържал се. План-сметка за чистотата на София и такса смет.
Въздържал се. План-сметка за чистотата на София

Пореден пример за липса на прозрачност в харченето на милиони за Чистота.

Този доклад е пример на безотчетност и липса на прозрачност за начина, по който се харчат парите на софиянци за чистотата в града. Докладът е констатативен и не предоставя никаква разбивка за кратността на извозване на боклука, както и на почистването на улиците. Никакъв анализ за това, кои дейности са довели да какви резултати и защо има нужда от още средства. По какъв начин и с колко се очаква новите поискани средства да подобрят качеството на въздуха и чистотата в София.

"Благодатни" дейностите са метенето и миенето - колко пъти сте видяли улицата ви измита миналото лято? Защото са похарчени 46 милиона. А 2018-та ще са с 5 милиона повече. По моя груба сметка само с тези 5 милиона могат да се чистят между 70 и 140 км улици всеки ден от годината.

Гласуваме план-сметка за 183 милиона лева. Докладът от няколко странички е констатативен и в никакъв случай не представлява подробен анализ на ситуацията през 2017 г. и обосновка защо се искат повече пари през 2018 г. На този линк ще намерите подигравателното приложение публично достъпно за граждани: http://bit.ly/plansmetkaprilojenie

Ще се концентрирам на лятното почистване
За 2017 г. от 46 милиона лева заложени за лятно почистване са похарчени 36 милиона до 30 септември, a искаме за 2018 г. с 5 милиона лева повече за тази дейност, с което сумата набъбва до 51 милиона! (След 30ти септември как можем да говорим за лятно почистване?)

Пълна безотчетност и липса на прозрачност е този доклад. Колко пъти са били почистени улиците на София, къде, кога - с дати?
Защото аз си направих една много проста сметка, може да е грешна - поправете ме ако греша:
една водоноска грубо побира 15 кубика (15 000 литра). За да се напълни една водоноска от 15 кубика трябват 32 лева (по 2,159 лв на кубик). Заедно с другите разходи това са: 32 лева за вода, 32 лева за 13л бензин и още 32 лева за заплата, за едно пълнене - нека закръглим на 100 лева за водоноска за всяко едно пълнене. За 5 милиона лева, това са 50 хиляди пълнения на водоноски. Което означава, че ако може с една водоноска да се почистят между 500м и 1км улица, между 70 и 140 км улици почистени ВСЕКИ ДЕН ОТ ГОДИНАТА! Само с това увеличение от 5 милиона!
Така ли е или не е така? Никой не успя да ми потвърди или докаже, че греша.

Това са важни въпроси, на които трябва да отговорим преди да искаме повече пари за тази дейност и отговорното отношение на всеки един общински съветник е да види как са похарчени те. Тук говорим за милиони.

Трябва да има по-голяма информираност и по-голяма прозрачност за начина, по който се харчат парите. 
Не знам как може 2018 година да говорим за това как тепърва ще предоставяме информация на гражданите след като живеем в епохата на отворените данни, в които всяка информация в реално време може да бъде видяна от всеки гражданин, който е дал тези пари, които ние му харчим!
Няма как да подкрепя този доклад и този начин на фукнционирана на тъмно.

След отговора проверих сайта на инспектората за почистването на район Оборище. Можете сами да видите заложената кратност и реализираното чистене: Страница инспекторат
Точка 2 - За

Точка 3 - Не гласувалПравилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини въпреки, че въведоха редица подобрения в сегашното състояние, са все още незадоволителни и не премахват всички възможности от предопределяне на това кой печели.

Точки 4 до 19 - За

Точка 20 - Въздържал се.

Точки 21 до 23 - За

Точка 24 - Не гласувал. Разсрочване на такса за битови отпадъци на НДК.
Необяснимо е, че НДК не си е плащал данъците в размер на 500 000 лева за 3 години. С точката те не се опрощават, но при положение, че през изминалите и през следващите 6 месеца там преминаха толкова неотчетни милиони се пораждат много въпроси.

Точка 25 - Въздържал се. Даване на съгласие Софийски имоти да разходва 180 000 лева собствени средства за изготвяне на идеен и технически проект за Парк "Възраждане".
Сумата по моя оценка е много голяма.


Точка 26 - Въздържал сеДаване на съгласие Софийски имоти да разходва до 120 000 лв за закупуване на 8 павилиона по 9 квадратни метра.
Отново съмнителен доклад на Софийски имоти. Ще се организира обществена поръчка за 8 павилиона. Като ориентировачна цена са дадени две оферти: една от VitalBox за 53 640 лв с ДДС и една от Статус-1 за 113 000 лв с ДДС. Проверих двете фирми в търговския регистър и се оказа, че Статус-1 е обявена в ликвидациа от 15.09.2017 г. (в съвета на директорите на тази фирма фигурира и името на председателя на партията на Стефан Софиянски - Съюз на свободните демократи)

Възникват следните въпроси: 
1) Защо се взима ориентировачна цена от 120 000 лв, на базата на оферта подадена от фирма в ликвидация?
2) Защо в доклада няма техническо задание за павилионите, като по този начин се оставя възможност да се играе с параметрите от комисията, която ще прави обществената поръчка?

Вижте отговорите в следващото видео и как се преборихме техническото задание да бъде предоставено на общинските съветници:


Точки 27 до 35 - За
Доклади на главния архитект Здравко Здравков.

Точка 28 - За. Одобряване и финансиране на проекти по Програма Европа на Столична община за 2018.
Списъкът с одобрените проекти за финансиране от Столична община на граждански инициативи и европейски добри практики  можете да видите ТУК, както и да кандидатствате догодина на страницата на програмата.

Точка 36 - Не гласувал. Продажба на Общинска банка
В следващото видео вижте как 67% от Общинска банка се продадоха на финансистът на Мултигруп Жоро Инса. Решението се прие с 45 гласа За от ГЕРБ, Атака, ВМРО, СДС, ДБГ, Глас народен, Зелените, 9 против от БСП и Сердика. Марта Георгиева, Николай Толчев, Трайчо Трайков, Стоян Александров и аз не участвахме в кворума на това принципно правилно, но непрозрачно решение заобикалящо първоначалното заявено желание да не се продава банката на офшорка с неясен собственик.
След като беше прието решението от СОС, БНБ и Комисия за защита на конкуренцията рекордно бързо (3 месеца) приеха продажбата. Формалният купувач, който беше известен по време на гласуването е Novito Opportunities, но от събощението на БНБ след гласуването се разбра кой е дал парите за покупката - "Инса ойл". Собственици на "Инса ойл" са пряко Георги Самуилов свързан с "Мултигруп" и дружество на съпругата му.
Не гласувалПродажба на Общинска банка.
В Медиапул разбираме кой е Жоро Инса:
"Собственик на "Инса Ойл" е пловдивският бизнесмен Георги Самуилов. За последно неговото име в медиите нашумя при празнуването на 50-годишния му юбилей в Античния театър на града през 2015 г. Община Пловдив оказа тази чест на Самуилов срещу 2880 лв. такса. До преди него, а и след него в съвременната българска история никой не си беше позволил да празнува юбилея си в паметник на културата от национално значение, дори и по времето на комунизма.

Възходът на Жоро Инса, както е известен в Пловдивско, тръгва от "Мултигруп", където е финансов директор на групировката на убития Илия Павлов през 90-те години на миналия век. През 2001 г. основава петролната компания "Инса ойл"."

Целият дебат по точката гледайте тук:


Точка 37 - Въздържал сеДаване на мандат на представителя на „Водоснабдяване  и  канализация” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване по точките от дневния ред за извънредно общо събрание на акционерите.
Дружеството не изпълнява поетите ангажиементи за намаляване на загубите в преносната мрежа, които все още са около 50% от цялото количество вода, което излиза от язовира.

Точка 38 - За.

Точка 39 - Въздържал се Отпускане на водни количества от Водоснабдителната система на Столична община.
Плана хайтс вече рекламират продажбата на имоти в "новият град", без да има от къде тези имоти да се снабдяват с вода и без да е гласувано решение на СОС, което да разреши новия затворен комплекс да черпа от водните ресурси на София.Точка 40 - Въздържал се. Утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2018 г.
Топлофикация София - достатъчно е, за да се въздържа.
Въздържал се. Бизнес план на Топлофикация

Точка 41 - Извън залата.

Точка 42 до 46 - За.

Точка 47 - Против. Регламентиране паркинг в Борисова градина. Формално точката се казва: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта части от имот публична общинска собственост.
Следствие на изказванията на Марта Георгиева, Трайчо Трайков, Иво Божков, Воислав Тодоров и Милка Христова и последвалата дискусия, докладът беше отхвърлен от всички общински съветници извън ГЕРБ с 23 За, 17 Против и 7 Въздържали се.
Против Регламентиране паркинг в борисовата

Изказванията на Марта Георгиева, Трайчо Трайков и Иво Божков можете да видите тук: 
Точки 49 до 55 - За

 
Точки 48 - Не гласувалФинансиране със средства от Столична община за проектиране на общински иновативни модулни сгради за жилища със социално предназначение на територията на район „Красна поляна” и район „Слатина“.
Никъде в доклада не е записано колко са средствата, които ще бъдат изхарчени за това проектиране. Попитах защо не cе посочена цифра и колко са средствата. Отговорът вижте тук: Точки 49 до 55 - За

Точка 56 - Не гласувал.

Точки 57 до 64 - За.

Точка 65 - Въздържал сеПродажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на общински поземлен имот (ПИ) с площ от 557 кв. м., попадащ в УПИ III-ТПК „Христо Ботев“ от кв. 1, по плана за регулация на м. „Дианабад - запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-62/24.01.2014 г. на гл. архитект на СО, върху който е построена двуетажна административна сграда с учредено право на строеж.

Точка 66 - Не гласувалПродажба на общински имот находящ се на ул. „Димитър Търкаланов“ № 7, представляващ УПИ XI – 296, кв. 282,м.“Лозенец“ – I част, район “Лозенец“ на собствениците на законно построена жилища сграда, заедно с правото на строеж върху общинска земя.

Точки 67 до 72 - За

Точка 73 - Не гласувал.

Точки 74 до 78 - За

Точка 79 до 81 - Не гласувал

Точка 82 - За

Точка 83 - Не гласувал

Точки 84 до 89 - Питания на общински съветници.

Точка 90 - Гласувах За присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ Филип Трифонов – актьор.

Точка 91 - Гласувах За присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Божидар Манов – кинокритик.

Точка 92 - За.

Точка 93 - Въздържал сеодобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (прз) на поземлен имот м. „в.з. Бояна”, район „Витоша“

Точка 94 - Въздържал се. Конкурс за отдаване под наем на Щъркелово гнездо в Панчарево с начална цена 968 лв на месец и инвестиция от 500 000 лв. 

Точки 95 до 99 - За.
Запис от цялото заседание можете да гледате тук: