Convert Clear

България на живо Подкаст

вторник, 31 октомври 2017 г.

Извънредно заседание на СОС заради некачествените ремонти и прекратяване на договора за ремонт на ДондуковЩе защити ли столичен общински съвет софиянци и техните пари от некачествени ремонти?

Заедно с Марта Георгиевa и Трайчо Трайков внесохме предложение за свикване на извънредно заседние на столичен общински съвет за решаване проблема с некачествените ремонти в столицата. Настояваме и за прекратяване на договора за ремонт на бул. Дондуков поради системни публично установени некачествени дейности.

Отговорност и задължение на Столичен общински съвет е да предприеме нужните мерки за прекратяване на порочния кръг с некачествено ремонтиране на градската инфраструктура. Досега налаганите санкции и мерки от страна на кмета и неговата администрацията са очевидно неработещи и не предотвратяват разхищаването на общински средства за незадоволителни резултати.

Благодарение на гражданската активност обществото се запозна с неоспорими доказателства за огромен брой некачествено изпълнени ремонтни дейности възложени от Столична община. Тези примери показват, че проблемите с некачествено изпълняваните ремонти не са изолирани, а представляват системен проблем в начина, по който общината извършва контрол и съответно защитава интереса на софиянци, техните пари и тяхното право да живеят в благоприятна градска среда.

Споделяме констатациите в отвореното писмо на гражданската организация „Спаси София“ и се присъединяваме към техните конкретни искания за свикване на извънредно заседание на СОС, което да вземе решение за предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с некачествените ремонти, извършвани с парите на данъкоплатците:

В отвореното писмо, Спаси София настояват за:
1. Провеждане на извънредно заседание на Столичния общински съвет с единствена точка – качеството на извършваните строително-ремонтни дейности в София, за да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема;

2. Приемане на нарочна декларация на Столичния общински съвет за преустановяване на практиката “ремонт на ремонта” и поемане на политически ангажимент качеството на извършваните строително-ремонтни дейности да отговаря на съвременните стандарти и тенденции;

3. Незабавно прилагане на съществуващите разпоредби на ЗОП (чл. 55(1) т. 4) и Директива 2014/24/ЕС (чл. 57(4)(ж)), занимаващи се с правото на възложителите да отстраняват компании за неизпълнение или некачествено изпълнение на предишен договор;

4. Повишаване на санкциите за неизпълнение или некачествено изпълнение на договори, възложени от Столичната община чрез обществени поръчки;

5. Създаване на механизъм за прозрачен и публичен мониторинг на качеството на извършваните строително-ремонтни дейности.

Призоваваме всички отговорни към техните избиратели общински съветници да признаят за съществуващия проблем и да подкрепят свикването на извънредно заседание съгласно чл. 67, ал. 2 от Правилника за отстраняването на натрупаните с години порочни практики.

Настояваме също така кмета на София незабавно да прекрати договора за ремонт на бул. „Дондуков“ с фирмата изпълнител поради системни публично установени некачествени дейности, съществено отклонение спрямо параметрите, разписани в спечелената обществена поръчка, както и забавяне на строителството с повече от 10 календарни дни (основание за едностранно прекратяване на Договора по член 20, т. 2.3).

Администрацията на кмета на Столична община, отговорна за изготвянето и сключването на Договора за обществената поръчка, както и за контрола за качеството на изпълнение трябва да понесе отговорност за сгрешения подход и липсата на надзор. Този ремонт се превърна в олицетворение на хаоса, изкуствено създадените конфликти между ползвателите, и неспособността на Столична община да организира правилно и трайно подновяването на инфраструктурата на града.

Марта Георгиева, Иво Божков, Трайчо Трайков, общински съветници.

петък, 27 октомври 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 42 на СОС от 26 октомври 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 42 от 26 октомври 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницта ми Иво Божков

Точки 1 до 5 - За. Доклади за откриване на социални услуги, кандидатстване за деинституционализация и други от социалната сфера.

Точка 6 - Въздържал се
   Милка Христова постави въпроса защо ни се предоставят за гласуване промени в бюджета без подробни разбивки на това как точно ще бъдат израходени допълнителните бюджетни средства. Конкретен пример за това е как за 3 милиона лева за осветление на улици и площади като външни услуги администрацията не предоставя абсолютно никаква разбивка.
   Продължих забележката за липса на прозрачност за това как ще се изразходят 6 милиона лева с обосновка едно изречение "Разходи за външни услуги" за "укрепване на капацитета за управление на дейностите и експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци". Липсата на разбивка за начина, по който ще се харчат милиони означава прикриване на информация и създава съмнение за злоупотреби. Докато не гласуваме доклади с разбивки за това къде отива всеки лев, няма да махнем съмнението в обществото, че този общински съвет гласува решения, в които има злоупотреби и неправомерно изразходване на средства.
Доклад точка 6, страница 9

Въпросът ми за липсата на разбивка, заедно с отговорите на зам. кмета по финанси Дончо Барбалов и зам. кмета по екология Йоана Христова можете да видите в следното видео:

Гласуване по точка 6


Точка 7 - За

Точка 8 - Въздържал се. Докато Софийски имоти отказват да предоставят информация за тяхното дъщерно дружество Заводпроект - информация, която са длъжни да предоставят на общинските съветници, отказвам да подкрепям точки свързани с дружеството. (Вижте видео от отказа за предоставяне на информация следствие на питането ни към кмета Йорданка Фандъкова ТУК)

Точка 9 до 11 - За. 

Точка 12 - Въздържал се. Казус с връщане на имот, по който се присъединих към мнението на Радослав Абрашев, че предложеното решение не е правилно.

Точка 13 до 19 - За. Стандартни градоустройствени точки на главния арх. Здравко Здравков без забележки. 

Точка 20 до 25 - За. Увеличение на капитала на общински болници чрез непарични вноски. Именуване на улици в село Войняговци и район Красна Поляна. Заем па програма Еразъм +

Точки 26 и 27 - Питания на общински съветници. Иван Таков и Борис Цветков. Точка 27 е питане на Марта Георгиева относно условията в столичния Зоопарк, което можете да видите на следното ВИДЕО.

Точка 28 - За. Гласувах за присъждане на "Почетен знак на Столична община" на Националната спортна академия "Васил Левски". 

Точка 29 до 31 - За.

Точка 32 - Против. Против съм да се назначават партийни кадри и приближени в управителни органи на общинските търговски дружества. Дружествата трябва да се управляват от избрани с конкурс хора. 
Доклад по точка 32
Гласуване по точка 32

Точка 33 и 34 - За. Финансова помощ на служител на район Средец и заем за социална услуга по оперативна програма с безвъзмездно финансиране.

Видео запис от цялото заседание на съвета:петък, 13 октомври 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 41 на СОС от 12 октомври 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 41 от 12 октомври 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницта ми Иво Божков

В деня на заседанието беше хакнат сайта на столична община към видео излъчването на СОС с линк към порно сайт. Хубавото е, че можете да гледате всяко заседание на живо на страницата ми във фейсбук, без порно 😃

В началото на заседанието бяхме посетени от инициативата Мениджър за един ден. Ученици от цялата страна застават за един ден на водещи позиции в частни компании и държавни институции, с цел по-ранно кариерно ориентиране. Можете да видите тяхното представяне в столичния общински съвет в началото на видеото от 41-ото заседание на СОС, което се намира в края на този пост.

Точка 1 и 2 - Не гласувал.
Точките бяха приети без проблем. Наредба за обществените обсъждания, която беше приета заедно с предложенията на Марта Георгиева, Войслав Тодоров и Борис Цветков, които изискват изграждането на сгради над 50 метра да се подлага на обсъждане. Според първоначалния вариант - само тези над 75 м. и над 125 м. в различните зони трябваше да се обсъждат. Сградите-паметници на културата бяха отпаднали от Наредбата заради становище от Асоциацията на строителните предприемачи, но благодарение на тримата съветници и тези сгради са в наредбата.

Точка 3 - За„Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община 2017-2025 г., по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Корекции на речни корита“.
С две думи, за да се оправят проблемите на София с водоснабдяване и канализация трябват 2 милиарда лева. В същото време оптимистичните прогнози са да се намерят 700 милиона външно финансиране на тази нужна инвестиция - тоест няма от къде да се вземат 2/3 от нужната сума. Никой няма отговор на въпроса от къде ще дойдат тези пари. Заем, покачване на цената на водата или?

Точка 4 - За. Подкрепям разбира се Стратегията за адаптация към климатичните промени, стига това да не е поредната стратегия гласувана заради поет ангажимент, която ще събира прах.

Точка 5 - За. Общинската стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017 - 2030 е нужна, но не намирам, че приетият документ отговаря на всички съществуващи и пораждащи се предизвикателства пред града. Феноменът Airbnb например и ефектите върху централните градски части липсват като посока, по която редица световни столици вече са започнали да мислят.

Точка 6 - За. 10 персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Отново Атака гласуваха против, което означава, че вероятно децата са циганчета. Потресаващо, но факт.

Точки 7 до 14 - За. Рутинни, доклади на главния арх. Здравко Здравков.

Точка 15 - Въздържал се за актуализирания устав на Софийски имоти. Общинската фирма, която отказва да предостави на принципала си - общинския съвет, поискана информация относно стопанисвани апартаменти отдавани на "наши хора".

Точка 16 - Въздържал се относно съгласие изграждането на новата метростанция в Обеля да се поеме на 51% от частен инвеститор и 49% от общината. Изцяло подкрепям тази метростанция да бъде изградена. Притеснението ми е в цената на метростанцията, която е посочена в доклада - 24 милиона лева, при положение, че вече има изградени перони и че груба сметка с архитект стигнахме до 10 милиона.
Попитах по време на заседание относно цената и ето отговора на един от вносителите: 


Точка 17 - За


Точка 18 - Не гласувал. Изгодна за софийска община заменка, която обаче е породена следствие от множество незаконни действия и собствености. Заменката имаше нужда от квалифицирано мнозинство, каквото получи и без моя вот. 47 За, 0 Против, 3 Въздържали се.

Точка 19 и 20 - За и Не гласувал. Потенциално опасни прекратявания на собственост, защото терените могат да се възползват от чл. 27 ЗУТ, който разрешава изграждането на неограничено застрояване. Точка 19 мина с 34 гласа За, а точка 20 мина с 32 гласа За от нужни 31. 

Точка 21 - За. Изграждане външен асансьор към сграда в Студентски град. 

Точка 22 - Въздържал се. 40 За, 1 Въздържал се и 1 Против. Разширяване на трафопост за създаване на Казино. Проектът не е обсъждан със съседите, каквото условие е нужно. 

Точка 23 и 24 - За. Конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот и именуване на улица в квартал Витоша.

Точки 25 до 28 - питания. 

Точки 29 до 32 - За. Отпускане на заем към ДКЦ XXIX и XVII София, нови управители на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ и съгласие за провеждане на акредитационна процедура на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа Света София.

Точка 33 - Въздържал се. Поставянето на поредната паметна плоча на стената на Църквата "Света София" не е най-подходящото. Съвместната инициатива с унгарското посолство е похвална, но мястото не е подходящо. Ако продължим и не отказваме, най-старата Църква в София скоро може да се превърне в коледна елха. Цялото заседание на столичен общински съвет можете да гледате на следващото видео: 


петък, 6 октомври 2017 г.

Кой пречи София да стане "Град за хората"? ( Доклад на Ян Геел + видео )

На 4 октомври 2017 г. беше представен доклад "Публични пространства и обществен живот" на световноизвестния архитект и урбанист проф. Ян Геел. Той бе нает от столична община по покана на главния архитект Здравко Здравков, за да консултира как да се развива София, така че да стане град за хората. Концепцията на Здравков в конкурса за нов главен архитект беше имено в тази посока. Това бе и причината поради която, като член на журито за избор, поставих всички максимални бележки на единственият кандидат, който се ангажираше да работи в тази посока. За моя изненада, той бе избран и доклада, който всички виждаме днес е една от първите обещани и изпълнени стъпки, за което мога само да го поздравя.

Какво мога да кажа за доклада? Най-важното за него е, че даде нова сила, публичност и външен глас на твърденията, зад които заставам от години и за които се боря откакто съм избран за член на общинския съвет. Важно беше гражданите на София да видят и чуят от световно доказал се експерт, че хората, които се борим за модерно развитие на София, имаме ясната визия каква е посоката за рамката на развитие. Какво ще бъде съдържанието, което ще изпълним в тази рамка, зависи от всички нас.

Нека дадем конкретен пример, за който нееднократно съм писал и взимал публична позиция и за който четем в доклада:


Нека сега си припомним как 31 общинските съветници на 7 април 2017г. гласуваха ЗА изграждането на небостъргач от 215м в полите на Витоша. Цялата група на ГЕРБ (без председателките на комисиите по Архитектура, по Култура и Околна среда) + Атака/ВМРО. Едно престъпно и пропито от корупция предложение - своеобразен среден пръст вдигнат от 31 съветника пред гледката на софиянци към Витоша. За съжаление това предложение не беше единствено за тази година. След доклада на Геел се надявам, че управляващата група в СОС няма да допусне повече подобна престъпна шизофрения и ще подкрепи усилията на главния архитект и на всички, които се борим за София на хората.
Дали този доклад ще е поредния, който ще прашаса или ще е началото на радикална промяна зависи единствено и само от политическата воля на всички избрани да управляват града - кмет и общински съветници. Кристално просто е и знаете от кого да търсите сметка ако не се случи.Изтласкването на тежкия трафик на коли от центъра на града и създаването на повече човешки пространства за хора и велосипедисти е друга важна поставена цел в доклада. За съжаление тук отново виждаме шизофренията на управляващите, които хем искат да изтласкат трафика от центъра чрез рестриктивни мерки за коли, хем с трафика оправдават унищожаването на културна ценност като настилката на бул. Дондуков от Раковски до Левски с поставянето на любимият за бързо каране на коли асфалт.

"Не ме слушай какво говоря, гледай ме какво правя". Това политическо поведение трябва да бъде разобличавано, защото то е причината добрите идеи и думи да остават на хартия.
Стана дълго, така че ще оставя останалите коментари за следваща публикация в блога ми.

Свалете целия доклад "Централна градска част на София. Доклад за публичните пространства и обществения живот" на този ЛИНК

Запис от публичната презентация на доклада: