Convert Clear

България на живо Подкаст

сряда, 23 март 2016 г.

Как и защо гласувах на Заседание 10 на СОС от 17 март 2016

На заседание 10 от 17 март 2016 година закъснях тъй като пред общината се провеждаше протест "Аз съм куче" на природозащитници от над 20 организации с искане на оставката на зам. кмета Мария Бояджийска. Причинита за несправяне с проблема с бездомните кучета са многобройни, а исканията можете да прочетете ТУК.
Отново благодарим на репортажите на Господари на ефира, които до момента успяха да покажат пред всички проблема в приюта в Сеславци (репортажите тук) следствие на сигнала който подадохме с Марта Георгиева.


Предварителния дневен ред на заседанието беше от 67 точки, но окончателно бяха разгледани 50 точки. Не мисля, че е редно толкова много точки да отпадат от дневния ред и това означава, че някъде има проблем.

Окончателния Дневен ред ТУК.

Пропуснах гласуването на точки 1 до 5.

Отложи се гласуването на доклада на Йорданка Фандъкова - "Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016 г." след сигнал за застрояване на зелени площи от страна на общинските съветници от МК „Сердика“

Когато влязах в залата приключваше гласуването на точка 5 - "Доклад относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2016г."
За мое огромно съжаление пропуснах, защото имах въпрос и сериозна забележка. Забележката ми беше относно факта, че се предвижда закупуването на 5 тенис маси за три парка за сумата от 22 500 лв - това прави по 4500 лв на маса за тенис. С бърза проверка в гугъл открих че всички професионални маси са по 1500 лв и само една намерих за 3500 лв.  С монтирането така че да не бъде открадната с тези пари можеха да бъдат купени не 5, а между 11 (2000лв) и 15 (1500лв) маси. Демек двойно, до тройно по-скъпо ще плати общината, тоест всички ние.

Гласувах ЗА точки 6 и 7

Не участвах в гласуването на точки 8 до 10 и 12 до 14
От началото на този СОС отказвам да гласувам точките на бившия главен архитект Петър Диков, както и на неговата заместничка арх. Бойка Къдрева. Много от тези точки са рутинни и неучастието ми в гласуването не пречи на тяхното приемане. За спорните точи разбира се взимам отношение.

Точка 11 беше такава и гласвувах ЗА прекратяване на проекта застрояване на „Площад Възраждане” - ства дума за сградата на Син Сити, която трябваше да бъде съборена, за да се построи хотел на нейно място. Подкрепям категорично запазването на стари емблематични сгради. Говори се за вариант, в който фасадата да се запази в рамките на новата сграда, но ако това е както се "запази" бирената фабрика на Прошек - не мерси.

Гласувах ЗА точки 14 до 18 внесени от Дончо Барбалов

Гласувах ЗА точка 19 - Стратегия за образование на Столична община за 2016 – 2023 г.
В комисия по Култура и образование, на която съм член участвах в обсъждането на стратегията и на база член 12 на конвенцията на ООН за правата на детето успях (с помощта на експерта към общината) да убедя останалите членове  да се добави следния текст:

"5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА:
Детско участие
Столичното образование се осъществява и развива като подкрепя и насърчава детското и ученическо участие"

На пръв поглед тази добавка е незначителна, но е много важна. Принципа на детското участие означава, че децата трябва да бъдат въвличани в процеса на взимане на решенията, които ги засягат. Когато нещо те засяга, то ти имаш правото на мнение и това мнение дори да не бъде взето предвид, трябва да бъде чуто. По този начин още от най-ранна възраст децата се учат да бъдат част от процесите, които ги засягат - учат се какво означава да си гражданин не само чрез рецитиране на принципи, а чрез конкретика.
Изключително съм доволен и благодарен, че това беше добавено. Остава и да се прилага разбира се и това зависи от усилията на всички.

Гласувах ЗА точка 20 - Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столичната община за 2016г. и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения.

Не гласувах точка 21 - Доклад относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация „София – европейска столица на спорта 2018г.” за 2015г., основни насоки и програма за дейността на фондацията за 2016г. и бюджет за 2016г.
Дейностите по този доклад са добри и ги подкрепям. Но първо групирането на отчет за предходна и бюджет за следваща година е грешно. Второ, когато в бюджет за спорт от 850 000 лв., 200 000 лв отиват за ПР и рекламни материали ( Комуникационна стратегия 96 000 лв + Медийна политика - 101 400 лв) има също нещо грешно. Също така и не се разбира на базата на какъв принцип двата медийни партньори са БНТ с 96 000лв и sportal.bg с 8500 лв - те не са единствените, които отразяват спортните събития.Въздържах се на точка 22 - отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2015 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2016г.
По тази точка следвах мнението на Трайчо Трайков, който също се въздържа, поради липсата на обосновка в безлихвените заеми за сметоизвозване.

При поставяне на картата ми върху пулта автоматично се отбеляза предишното ми гласуване Въздържал се на точка 23 - относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на LCD информационни киоски (табла) във връзка с инициативата „София – европейска столица на спорта 2018”. Не го съобщих на председателя в зала и така потвърдих Въздрържал се за конкурс, от който може да излезе нещо читаво. Щом съдбата така ме предпостави, реших да й се доваря.

Гласувах ЗА всички останали точки до края на двевния ред.