Convert Clear

България на живо Подкаст

неделя, 21 декември 2014 г.

Декларация на протестиращите срещу национализацията на пенсиите

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните, уверени, че:
Демокрацията изисква вземането на важни решения след информирано обсъждане, оценка на въздействието и обществено съгласие, а не скришом и набързо;
Единственият изход от сегашното окаяно положение на пенсионерите е, доказано успешният и отдавна приет с широк консенсус преход към спестовен модел,
Декларираме, че:
Ще използваме всички законни мерки, за да се противопоставим на гласуваното без обсъждане, анализи и обществено съгласие решение за подкопаване на спестовния втори стълб на пенсионното осигуряване, под каквото и да е прикритие.
Снемаме доверието си от финансовия министър Владислав Горанов и заявяваме, че при бездействие от тяхна страна ще го снемем и от министър-председателя, целия кабинет и всички подкрепящи го парламентарни партии.
Считаме за правилна и належаща реформата на пенсионната система, която да намали дефицита на НОИ чрез постепенно увеличаване на възрастта за пенсиониране, ограничаване на привилегиите за ранно пенсиониране и затваряне на вратичките в системата, както и разумни мерки за увеличаване на събираемостта, които със сигурност не включват затвор. Всяка такава реформа може да е успешна, само ако засилва спестовния характер на пенсионната система, а не го подкопава.
Считаме аргументацията на вносителите за “право на избор” за подвеждаща. НОИ не е пенсионен фонд и предложеното “прехвърляне” е унищожаване на спестовния стълб за засегнатите. Това е подкопаване на модела, което директно ще доведе до ниски пенсии и прекомерен товар върху бъдещите поколения. Индиректно тази мярка ще предизвика икономически проблеми заради декапитализация на пенсионни фондове, по-високи лихви на пазара на държавни облигации, които пенсионните фондове купуват, и чувство за несигурност заради непредвидимата и драстична промяна на приетите правила.
Настояваме хората, които за първи път започват да се осигуряват, да не бъдат лишавани от втори осигурителен стълб.
Смятаме, че ПП ГЕРБ трябва да преосмисли това опасно решение, което нарушава обещанията в предизборната ѝ програма.
Призоваваме всички будни и отговорни граждани да подкрепят нашата позиция и да подпишат декларацията, за да постигнем една стабилна и работеща, вместо фалирала пенсионна система. 
Автори:
Христо Велев
Стоян Панчев
Виктор Владев
Инициатори на протеста срещу национализацията на втория стълб на пенсионната система. 
Подписани:
Юри Иванов - блогър
Иво Божков - политолог и граждански журналист
Аркади Шарков - анализатор
Бойко Георгиев Димитров - управител на БД Софт ООД
Вера Павлова Стаевска, социолог
Гала Ганева - редови гражданин за реални реформи
Манол Глишев - поет
Мартин Търпев
Гаяне Минасян - НМР
Слав Делчев
Магдалина Генова
Ивелина Петрова
Явор Разбойников

София, 22.12.2014 г.

Ако искате да подпишете декларацията, напишете коментар с вашето име и фамилия, както и допълнителна информация ако желаете. Имената ще бъдат добавени редовно и в самата декларация. Можете също така да пратите вашите имена на лично съобщение на фейсбук профила на Стоян Панчевhttps://www.facebook.com/stoyan.panchev