Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 26 февруари 2016 г.

Как и защо гласувах на Заседание 09 на СОС от 25 февруари 2016

Дневният ред на Заседание 09 може да намерите ТУК.

Точка 1- Гласувах За

Точка 2 - Не гласувах одобряване на годишните финансов и технически отчет на програма "Зелена София" за 2015 г., тъй като цените на инструментите ми се струват неоправдано високи. За една лопата сме платили по 30 лв при положение, че количествата са големи (82 общо). Ето и списъка с предмети и цени. Бих приел аргумента за качество, защото на пазара има лопати по 10 лв с дървена дръжка, която може да се счупи, но не съм убеден, че това е най-добрата цена, която може да се постигне. Съответно се прахосват общински пари.
Верно, че за 10 000 лв е направо кокошкарска заяждане (спрямо 5те милиона за шума, които без конкретика бяха гласувани да отидат към сметопочистващата фирма), но важен е принципът.

Целият доклад ТУК.

Точки 3, 4 и 5 - Гласувах За.

Точка 6 - Не гласувах

Точки 7, 8 и 9 - Гласувах За.

Точки 10, 11 и 14 - Не гласувах. От началото на този СОС отказвам да гласувам точките на бившия главен архитект Петър Диков. Много от тези точки са рутинни и неучастието ми в гласуването не пречи на тяхното приемане. За спорните точи разбира се взимам отношение.

Доклад 12 и 13 са отложени поради липсващо становище на комисии.

Точки 15 до 18 - Гласувах За.

Точка 19 - Гласувах Въздържал се. Докладът беше приет с 36 За, 11 Против и 8 Въздържал се. С това решение Общинския съвет взе страна в спора между два лагера - шефът на заведението Гълъбина Тарашоева и Анна Попова, която е също част от ръководството и наследява поста й. Незабавното освобождаване от длъжност месец преди изтичане на договора подсказва само, че се търси показно наказание, мотивите за което не се посочват никъде.
Позицията на Милка Христова, която обяснява казусът може да видите на 51-а минута от записа на заседанието ТУК.
Гласувах За предложението за отпадане на доклада, което не беше прието - 16 За, 35 Против и 3 Въздържал се.

Точки 20 до 27 - Гласувах За.петък, 12 февруари 2016 г.

Как и защо гласувах на Заседание 08 на СОС от 11 февруари 2016

Дневният ред, който подкрепих вижте ТУК.

Точка 1 - Въздържал се. Тъй като промените по Правилника за организацията и дейността на СОС не бяха обсъдени достатъчно. Групата на РБ предложи отлагане на точката. Предложението не беше прието - 19 За, 32 Против, 2 Въздържали се. Туризмът отива в транспортна комисия и обясненията и аргументите за това не бяха задоволителни, за да докажат защо туризма трябва да отиде точно в тази комисия, а не в комисията по култура.


След прегласуване, цялата група на РБ гласува 6 въздържали се, 4 против. Решението беше прието с 38 За, 4 Против, 16 Въздържали се. Не гласувах против, защото с приемането на точката се конституира комисията за предотвратяване на конфликт на интереси и по този начин тя започна работа.

Гласувах За точки 2 до 7.

Точка 8 на арх. Диков беше поредната негова отложена точка.
Не участвах в гласуването на точки 9 до 11 + 1-ва допълнителна.
От началото на този СОС отказвам да гласувам точките на бившия главен архитект Петър Диков, както и на неговата заместничка арх. Бойка Къдрева. Много от тези точки са рутинни и неучастието ми в гласуването не пречи на тяхното приемане. За спорните точи разбира се взимам отношение.
Гласувах За точки 11 до 18


Гледайте видео запис от заседанието ТУК.

Точка 19 - утвърждаване на Бизнес план на "Топлофикация София" за 2016 г.
Дебатът и изказванията бяха многобройни. Попитах защо са изгубени и непотърсени 90 милиона в КТБ. Въпросът ми предизвика остра реакция от страна на Николай Стойнев

Аз: Ще може ли някой да отговори на въпроса, понеже аз съм нов общински съветник, какво се е случило с тези 90 милиона [на Топлофикация] в КТБ?
Орлин Алексиев: - Нови, стари, да си четат пресата ся.
Николай Стойнев: - С парите в КТБ се случи същото, което се случи със сметката на ДСБ в КТБ.
Аз: - Аз съм може би един от малкото, които нямат сметки в КТБ, питам за обяснение за Топлофикация, не питам за ДСБ или за лични сметки.
Елен Герджиков: - Колеги моля за внимание, г-н Божков има право да пита всичко като общински съветник и да получава отговор. Така или иначе Топлофикация загуби, по-скоро имаше сметка в тази банка и в резултат на нейното фалиране тя ги загуби. Изпълнителният директор [Стоян Цветанов], който беше взел решение за този депозит без да уведоми съвета на директорите и без да уведоми принципала - общинския съвет - понесе отговорност напускайки този пост.
Николай Стойнев - Малко обяснения да дам ако г-н Божков наистина не знае какво става. В момента има процедура по несъстоятелност на банката. Описва се масата на несъстоятелността, оценяват се активите, вероятно се събират вземанията на тази банка. Когато приключи този процес има списък на кредитори на банката най-общо, които ще бъдат удовлетворени от тази маса на несъстоятелност, така че Топлофикация е сравнително високо в този списък и се надяваме да се постигне максимално удовлетворяване на тези претенции.
Милка Христова: Реплика. Топлофикация ама изобщо не може да бъде никъде напред в списъка, защото не е привилегирован кредитор .

Точка 19 беше приета с 46 за и 10 въздържал се. Гласувах За, доверявайки се на мнението на Трайчо Трайков, че това е един добър бизнес план за дружеството.

Гласувах За точки 20 до 22.