Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 23 февруари 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 48 на СОС от 22 февруари 2018 (+видео питане)

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 48 от 22 февруари 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 - За. План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.

Точка 2 - За. Наредба за прием на деца в общинските детски градини - промени и подобрения спрямо миналата година.

Точка 3 - За. Нова система за прием на ученици в първи клас в общинските училища - промени и подобрения спрямо миналата година.
Благодарение на казусите на няколко майки, които ми писаха на фейсбук страницата по време на обсъжданията в комисия по образование успях да помогна като предложих следната редакция, която беше приета в комисия и залегна в системата:

"При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение №3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете"

С горния текст се премахна възможността по-малкото дете да не получи достатъчно точки, за да бъде в същото училище като своето по-голямо братче/сестриче.
Казусът беше следния: по-голямото дете е записало първи клас преди три години в дадено училище. По-малкото дете предстои да бъде записано в първи клас, но въз основа на новите списъци на прилежащи райони на училища спрямо адреса на местоживеене, по-малкото дете трябва да кандидатства за първи клас в друго училище, за да получи максималния брой точки.

Точки 4 до 9 - За.

Точка 10 - Не гласувал.

Точка 11 и 12 - За.

Точка 13 - Не гласувал.

Точка 14  - За.

Точки 15 до 19 - За. Точки на главния архитект Здравко Здравков.

Точки 20 до 22 - За.

Точки 23 и 24 - Не гласувал.

Точки 25 и 26 - За.

Точки 27 до 29 - Извън зала.

Точка 30 - За.

Точки 31 до 34 - Питания на общински съветници.

Точка 32 беше мое питане относно внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани и публичните разнородни и противоречиви твърдения за броя пострадали, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й.

Питане:
Ето и предоставения отговор, както и коментара ми по него:

Коментар:
1 - Няма статистика на пострадалите граждани следствие на разбити тротоари и некачествена градска среда. Защо не се води такава статистика след като тя е в основата на предприемане на мерки за справяне с проблема? Само с цифри може да види спешната нужда от ударна инвестиция в ремонти на тротоарите.
Единствено е налична информация за 23 заведени дела от граждани срещу столична община с предмет "вреди причинени в резултат на лошо състояние на тротоарната настилка"

2 - От 7 696 439 квадратни метра тротоарна настилка в 24-те района на София, за последните 10 години са подновени изцяло 945 668 кв. метра и частично 123 222 кв. метра тротоари. Това е 1/8 или 12.5%, което е крайно недостатъчно. Ако подновяваме 12.5% за 10 години означава, че ще ни трябват още 70 години за да подновим наличната тротоарна настилка... Това е абсолютно незадоволително и показва липсата на смела и отговорна политика за опазване здравето на софиянци, които се спъват и си чупят крайници в стърчащи плочки, като не забравяме и за калта по обувките, за невъзможността на жените да ходят на токчета, както и на майките с колички да се предвижват безпрепятствано из града.
За 2018 година предвидените 37.7 милиона лева за текущ ремонт, в които се включва и ремонт на тротоарите са крайно недостатъчни.
Столична община се готви да вземе заем от 130 милиона лева, за да изгради ненужния и вреден инсинератор за боклук, но нямам желанието да намери пари, за да улесни предвижването на пешеходците.

3 - Оказва се, че няма критерии, по които да се установява нуждата от подмяна на една тротоарна настилка. Защо това е така и защо не се изготвят такива критерии?

На повечето от тези коментари не получих отговори, а ето какво отговори кмета защо не се инвестира повече и защо не се взима заем за ударен ремонт:Точки 35 и 36 - За.

Точка 37 - Не гласувал.

Точка 38 - За. Поставяне на паметна плоча на Йордан Соколов в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №26, вход А, на дома където той е живял.

Точка 39 - За.

Можете да гледате запис от цялото заседание тук:
сряда, 14 февруари 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 47 на СОС от 08 февруари 2018 (+видеа изказвания)

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 47 от 08 февруари 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


В началото на заседанието имаше изказване на позиции спрямо провеждането на Луков марш 2018. БСП изказа своята позиция против провеждането на неонацисткото шествие и призова за обща декларация на столичния общински съвет. ВМРО и СДС отхвърлиха подобно предложение и убедено подкрепиха марша, а ГЕРБ припомниха, че кмета е забранил провеждането му, но административния съд е отминил това решение.  За председателя на групата на ГЕРБ този марш е просто "поднасяне на венци от тези, които уважават и почитат паметта на ген. Луков".

Вижте дебатите по тази декларация тук:

Точка 1 до 7 - За. Правилни доклади за:
- рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски“ с цел професионално обучение.
- механизъм за мониторинг и проект на план за действие за 2018 г. към Стратегия за достъпна градска среда.
- отпускане персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
- продължаване срока на действие на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Точка 8 - Въздържал се относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2017 г.
Неаргументирано, без разбивки и без съществено подобрение спрямо предходните промени.

Точка 9 до 11 - не гласувал.

Точка 12 до 20 - За.

Точка 21 - Въздържал се спрямо негативното становище на водещата комисия относно доклада на Войслав Тодоров за пряко участие на гражданите в разпределянето на бюджетните средства на Столична община.
Предложението на Войслав Тодоров 1,5% от бюджета на София да се харчи според приоритети, определени от гражданите по райони срещна яростна съпротива от страна на ГЕРБ и СДС.
Предложението е една правилна стъпка в посока децентрализация - тоест даване на повече власт на гражданите от всеки район на София да определят за какви цели да отиват техните пари (дали да са за детски площадки или кърпене на улици или паркове или друго). Освен повече реална власт, тази стъпка позволява да се разбива партийния монопол, който в момента единствен определя как да бъдат похарчени тези пари. Това бяха и аргументите на ГЕРБ и СДС против това предложение - всичко да продължава да минава през общинските съветници (от управляващата партия) или кметовете (излъчени от партии) - говорим за само 1.5% от бюджета!
След моето изказване, председателят на групата на РБ от СДС, Борислав Бориславов се изказа в подкрепа на аргументите на мнозинството от ГЕРБ с лична квалификация спрямо мен: "Имам чувството, че съм на конгрес на левичари във Венецуела", което предизвика също моята дуплика: "Бъдещета ви коалиция с ВМРО и Атака вече ви изостря езика достатъчно. Ще Ви помоля да спазвате добрия тон".
Дупликата ми беше вдъхновена от скандалната подкрепа за провеждането на неонацисткия марш ползващ името на ген. Луков, която Бориславов изрази в началото на заседанието, както можете да видите в първото видео по-горе.
Въпреки, че нямаше право на коментар към дупликата ми, председателят на групата на СДС отвърна: "По-добре коалиция с ВМРО, отколкото с партии - политически хермафродити", визирайки някои мои общи позиции и действия с Да, България.

Разказвам тази нелепа история, защото олицетворява как принципите за разбиване и премахване на партийния монопол, в които вярвам и за които се боря и подкрепям, когато друг предложи добро решение в тази посока, много дразнят партийните апаратчици независимо от коя партия са те.

Изгледайте видео от случката тук:


Точка 22 - Против становището на водещата комисия, което е против доклада на Войслав Тодоров за обособяване на ул. „Алабин“ като пешеходна зона в участъка от бул. Витоша дo ул. „Граф Игнатиев.
Един смислен доклад, който подкрепям, но който за съжаление е внесен от общински съветник извън управляващото мнозинство и среща неговата съпротива. Тази съпротива е още по-странна, при положение, че в началото на 2018 г. мнозинството на СОС прие сходен доклад, който създава пешеходна зона по бул. Витоша от ул. Алабин до площад Света Неделя.


Точка 23 - Въздържал се относно провеждане на публично оповестен конкурс за поставяне на преместваеми търговски обекти в „Южен парк".
Не съм участвал в процеса и не съм убеден до колко този конкурс няма скрито да разпредели местата за преместваеми обекти на партиен принцип, а не на истинска конкуренция.

Точка 24 - За.

Точки 25 до 27 - Не гласувал.

Точкки 28 до 41 - За. Точки от районните кметове на София. В предварителния дневен ред имаше една проблемна точка относно продажба на идеални части от имот в район Лозенец - до южния парк - срещу която щях да гласувам и да се изкажа, но тя беше отеглена и не се гласува.

Точка 42 - За. Първият ми доклад гласуван и приет от СОС с 40 за, без против и въздържали се.
Докладът е за поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова - първата жена в България дипломиран лекар.

Уважаемо госпожо Савина, временно изпълняваща длъжността кмет на София,
уважаеми господин Герджиков, председател на общинския съвет,
Уважаеми колеги общински съветници,
Бих искал да изразя своята благодарност към д-р Венцислав Грозев, председател на Български Лекарски СЪЮЗ, академик Христо Григоров председател на Български Червен кръст, г-жа Райна Нестерова, представител на "Жени за памет на именити българки", както на стотиците подписали инициативата за поставяне на паметна плоча на д-р Тота Венкова - първата жена българка дипломиран лекар в Санкт Петербург през 1886.
Нейната история е вдъхновяваща не заради дипломата й, а заради това, че е отдала живота си да спасява и помага безрезервно на страдащите и на жените. Тази история трябва да служи за пример как благодарение на добрите си дела, паметта на всеки един човек може да остане жива векове след неговата кончина.
Паметната плоча ще се постави на двуетажната й къща на ъгъла на ул. Солунска и ул. Христо Белчев. Там тя предоставя безплатна женска консултация и приютява бедни и изоставени жени, за които се грижи и лекува до края на живота си през 1921 г.
Гласуването днес е също така много символично имайки предвид, че едва на 15 януари 1938 година - преди 80 години, чак 52 години след дипломирането на Тота Венкова, за първи път някои жени са имали възможност да гласуват в България.
Трябва често да си припомняме, че демокрацията не е даденост, нито подарък, а е отвоювана временна победа, резултат на вековни битки за представителност, справедливост и човешко достойнство.
Тези битки на смели мъже и особено на жените са им коствали изключително много и те не са докрай спечелени.
Дори днес в България, през 2018 година в общинския съвет има едва 23 жени от 61 общински съветника, което ясно показва, че има още път да бъде извървян преди най-пряко представителният орган на обществото ни да го представлява наистина. По този повод няма как да не призная, че групата на ПП ГЕРБ - София с нейните 17 жени от 30 съветника трябва да служи за пример на останалите партии.
Това исках да споделя, сега нека с гласуването си почетем една от многобройните велики българки.
Благодаря за вниманието.
Докладът беше приет с 40 гласа За, 0 Против и 0 Въздържали се.Точка 43 и 44 - За.

Точки 45 до 50 - Питания.

Точка 51 - За .

Точка 51 - Въздържал се.
Гласуване на средства ot 100 000 лева за поставяне на Бронзовата къща в пространството на мавзолея и безвъзмездното му предоставяне за управление на Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“.
Както подкрепих доклада за Бронзовата къща, така и смятам, че укрепването на постамента е задължителен с оглед сигурността на хората, които ще я посещават.
Лошото е, че докладът е натоварен и с една допълнителна точка, която трябва да бъде обект на отделен доклад и дискусия.
Покрай бронзовата къща с този доклад искате да ни наложите едно решение за това какво трябва да се случва на пространството на бившия мавзолей.
За разлика от съветниците от БСП, аз не тая никаква сакралност към това място, нито жалея за диктаторско-грандоманската постройка мавзолей.
Къде е проблемът, който не можете да отречете - Проблемът е, че всичко в София се прави на парче, без цялостна обсъдена и обмислена визия. Същото е и за това пространство, за което с този доклад вие налагате едно от многобройните решения как да изглежда то. Не говорим само за мястото на Мавзолея - говорим за целия площад, който се свързва с градината.
Правилната управленска постъпка е първо да се вземе решение за развитието на цялото това пространство, след което да се организират архитектурни конкурси за неговите отделни части или да се направи един общ.
Вие се опитвате да сложите каруцата пред коня.
За това пространство първо трябва да се изгради рамката на дейностите, които граждани, институции и експерти искат да се случват там - така нареченото задание. Това отнема време - за един площад в Брюксел - площад Флажей в община Иксел това е отнело пет години в кръгли маси, ателиета и дискусия.
Правя конкретно предложение за отпадане на тази точка, защото тя трябва да се случи следствие на цялостна рамка за визията на пространството, която рамка да залегне в заданието на бъдещият архитектурен конкурс."
36 За, 3 Против и 1 Въздържал се.
Можете да видите изказването ми и отговорите на г-жа Малина Едрева и г-н Тодор Чобанов тук:

Точка 52 - Въздържал се за отчета на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2017 година. Защо? Защото имам огромни съмнения в количествено стойностните сметки по тези ремонти. Казусът с цената на една маса за пинг понг, която се плаща за един район по 4500 лв, а в друг по 3750 лв още не е решен за мен. Поискал съм тези КСС и предстои да ги получа и анализрам.

Можете да изгледате цялото 47-мо заседание на видеото: