Convert Clear

България на живо Подкаст

понеделник, 26 март 2018 г.

За 10 години са подновени 12,5% от тротоарите в София. С това темпо ето колко години ще трябват за целия град:

Представям ви една тема, която засяга всички софиянци, които ходят по улиците на София. Не няколкото души, които ги возят лимузините на НСО, а останалите милион и половина софиянци.

Попитах кмета на София за броя пострадали граждани, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й през последните 10 години. Повод беше внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани.

улица Алабин до пешеходна зона бул. Витоша 8 декември 2017 г..
За 10 години са подновени 12.5% от тротоарите в София. Това означава, че ще ни трябват още 70 години за да подновим наличната тротоарна настилка...

Пълният отговор можете да прочетете в края на този текст. За съжаление, коментарът ми е следния:

1 - Няма статистика на пострадалите граждани следствие на разбити тротоари и некачествена градска среда. Защо не се води такава статистика след като тя е в основата на предприемане на мерки за справяне с проблема? Само с цифри може да види спешната нужда от ударна инвестиция в ремонти на тротоарите.
Единствено е налична информация за 23 заведени дела от граждани срещу столична община с предмет "вреди причинени в резултат на лошо състояние на тротоарната настилка"

2 - От 7 696 439 квадратни метра тротоарна настилка в 24-те района на София, за последните 10 години са подновени изцяло 945 668 кв. метра и частично 123 222 кв. метра тротоари. Това е 1/8 или 12.5%, което е крайно недостатъчно. Ако подновяваме 12.5% за 10 години означава, че ще ни трябват още 70 години за да подновим наличната тротоарна настилка... Това е абсолютно незадоволително и показва липсата на смела и отговорна политика за опазване здравето на софиянци, които се спъват и си чупят крайници в стърчащи плочки, като не забравяме и за калта по обувките, за невъзможността на жените да ходят на токчета, както и на майките с колички да се предвижват безпрепятствано из града.
За 2018 година предвидените 37.7 милиона лева за текущ ремонт, в които се включва и ремонт на тротоарите са крайно недостатъчни.
Столична община се готви да вземе заем от 130 милиона лева, за да изгради ненужния и вреден инсинератор за боклук, но нямам желанието да намери пари, за да улесни предвижването на пешеходците.

3 - Оказва се, че няма критерии, по които да се установява нуждата от подмяна на една тротоарна настилка. Защо това е така и защо не се изготвят такива критерии?

На повечето от тези коментари не получих отговори, а във видеото можете да чуете позицията на кмета защо не се инвестира повече и защо не се взима заем за ударен ремонт:Отговора на общината: Пълният ми отчет от Заседание 48 можете да прочетете тук: http://www.yvobojkov.com/2018/02/48SOS-22-02-2018.html

понеделник, 19 март 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 49 на СОС от 15 март 2018

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 49 от 15 март 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 - За

Точка 2 - За. София да кандидатства за 15 000 евро за оборудване на пространство с безплатно Wifi.

Точка 3 - За. Изменения на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища. По време на обсъжданията в комисия повдигнах поставените ми от граждани въпроси относно допускането на по-млади специалисти. Това беше отговорено с предоставяне на 5 точки за млади специалисти без опит, 15 точки за до 3 годишен опит и 25 точки за над 3 годишен опит. Мискирането на професионалисти с опит и такива без или с малко опит било най-добрия вариант според вносителя. Можете да видите промените ТУК.

Точка 4 - За. Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли. Новите
правила ТУК.

Точка 5 - За. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Софпроект-Общ градоустройствен план" - ТУК. Подкрепям това усилие на главния архитект и разчитам на Любомир Георгиев, който оглавява структурата, за това да прилага начертаните стратегически посоки в това направление.

Точка 6 - За.

Точка 7 - За увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“

Точка 8 - Въздържал се. Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 г.
Сумите, които се предоставят от районните кметове и са по тяхна отговорност са много често без ясна разбивка и количествено стойностни сметки (така наречените КСС).

Точки 9 до 11 - За.

Точки 12 до 14 - Извън зала.

Точки 15 - За.

Точка 16 - Не гласувал.

Точка 17 - Въздържал се.

Точка 18 - За.

Точка 19 - Не гласувал.

Точка 20 - Въздържал се. Приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършена работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г.

Точка 21 до 26 - Не гласувал. Точки за общинската собственост и нейната приватизация. Доклади в които не съм успял да се запозная с цялата информация и не мога да взема информирано решение.

Точка 23 - За.

Точки 27 до 44 - За.

Точка 45 и 46 - Не гласувал. Доклади в които не съм успял да се запозная с цялата информация и не мога да взема информирано решение.

Точки 47 до 56 - За. Точки на районните кметове свързани с наименования на улици и други рутинни доклади.

Точки 57 до 61 - Питания. Можете да видите питането на Марта Георгиев и отговора на кмета тук:Точки 62 до 65 - За.

Точка 64 - Не гласувал.

Можете да гледате запис от цялото заседание тук: