Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 21 юли 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 37 на СОС от 20 юли 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 37 от 20 юли 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницта ми Иво Божков


Точки 1 и 2 - За

Точка 3 - Подкрепям предложението, но има едно липсващо допълнение относно договорите за ученическо столово хранене, така че да има пълна прозрачност и да се избягват злоупотреби. Всички тези договори с цените, по които се сключват трябва да бъдат публикувани онлайн. Това ще гарантира абсолютна прозрачност на условията и цените.

Точка 4 - За

Точка 5 - Въздържал се. 
Зелена зона в София се увеличи с 4854 паркоместа в Средец и Лозенец. Въпреки, че приветствам ограничаването на колите в центъра на града, не мога да приема близо тройно надутата финансова рамка на разходите, която ни предоставя Центъра за градска мобилност.
Пример: ЦГМ е правил 2 обществени поръчки (спечелени от една и съща фирма) за мобилните PDA устройства, с които служителите проверяват дали колата е заплатила синя/зелена зона. Разкрития на Спаси София показаха, че устройствата, които се ползват от служителите са Runbo X5 и струват между 599 и 649 лв на пазара, но са платени по 1968 лв в двете обществени поръчки. В сегашния доклад заложената прогнозна цена на устройство е 1700 лв. Обществената поръчка предстои.
Обновено: Благодаря на председателя на общинския съвет, който спази обещанието си да настоява да съм включен в комисията към обществената поръчка. Ще мога да се запозная с документацията и да споделям дали нещата стоят по този начин.

На този линк, от страница 21 до 25 можете да видите финансовата рамка на ЦГМ за новите места Зелена зона: https://council.sofia.bg/…/3f00ccd7-027…

(виж цялото разкритие на Спаси София тук: http://spasisofia.org/…/%D0%BA%D1%80%D0…)

Цялото ми изказване на следното видео:


Точки 6 до 35 - За

Точка 36 - Не гласувал. Доклад за откриване на процедура и определяне на метод за извършване на приватизация на акционерното участие на Столична община в капитала на „Общинска банка” АД.

Точки 37 и 38 - За.

Точка 39 - Въздържал се - Гласуване взимане заем за инсталациа за горене на боклук.

Тъй като съм голям подръжник на Зелената икономика, както и концепцията за #SmartCity бях много подразнен от използването на термина Кръгова икономика от защитниците на инсталацията за горене на боклук в центъра на София. До като аз съм в залата на Столичен общински съвет няма да допусна погрешно да се използват модерни термини и ще репликирам всеки, който очевидно говори без да е запознат.
Кръговата икономика се стреми към възобновяване, а не към горене.
#GreenCity #Green #Sofia #Recycle

"кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките след тяхната употреба в ресурси за други чрез повторна употреба, вторично производство, рециклиране, намаляване на отпадъчните материали и други практики. С други думи, кръговата икономика се стреми към възобновяване."