Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 18 декември 2015 г.

Как и защо гласувах на Заседание 05 на СОС от 17 декември 2015

Дневният ред на заседанието можете да прочетете ТУК.

Точка 1 и 2 - Гласувах За

Точка 3 - Въздържал се за доклада "план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 г. и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2016 г."
Няколко аргумента - първо се събират 20 милиона лева повече от колкото се харчат; второ сметката показва 98евро на тон за извозване, а в същото време Прага плаща 50евро на тон, а Мюнхен 48евро на тон. Очевидно от една страна се събират повече пари, а от друга се плаща двойно по-скъпо отколкото в градове със сходен размер. 
Както отбеляза общинският съветник от Група 5 Стоян Александров, усеща се лоби в общината и СОС спрямо фирмите за сметоизвозване.

Точката беше приета благодарение на гласовете на ГЕРБ, АТАКА+ВМРО и двама общински съветника от РБ.

Точки 4 до 9 - Гласувах За. 
Всичките точки бяха социални предложения за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител, както и социални услуги предоставени от СО.

Точка 10 - Гласувах За. продажба на вещи чрез търг.

Точка 11 - Въздържал се. Става въпрос за обновлението на пространството около НДК. Едно изключително скупо и некадърно направено обновление. Защо некадърно? Защото са забравили хидроизолацията и трябва да се прави на ново ремонт...

Точки 12 до 18 - Гласувах За. 


Точки 19 до 24 не гласувах. От началото на този СОС отказвам да гласувам точките на бившия главен архитект Петър Диков, както и на неговата заместничка арх. Бойка Къдрева. Много от тези точки са рутинни и неучастието ми в гласуването не пречи на тяхното приемане. За спорните точи разбира се взимам отношение.

Точки 25 до 30 - питания. Отговорите можете да прочетете ТУК.

Можете да гледате запис от заседанието ТУК.


събота, 12 декември 2015 г.

Съдът реши: щом си избран, не можеш да искаш повторно преброяване на секции с нарушения

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд София да не разгледа жалбата ми за повторно преброяване на секции, в които има очевадна грешка/манипулация на резултата, тъй като съм избран за общински съветник и съответно нямам правен интерес.

По мнението на юристи, вината е най-вече в изборния закон. Макар, че всички ми казваха, че няма смисъл да искам повторно преброяване, бях длъжен да стигна докрай с тези жалба, за да докажа, че изборният закон не е достатъчно добър и трябва да се подобри!

Аргумент: "В конкретната хипотеза първоинстанционният съд законосъобразно е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството в тази част, защото жалбоподателят е избран за общински съветник и атакуваното решение на ОИК безспорно е благоприятно за лицето, което е сезирало съда. Следователно жалбоподателят не притежава изискуемия личен, пряк и непосредствен правен интерес от подаване на жалба, поради което същата правилно е оставена без разглеждане."


петък, 4 декември 2015 г.

Как и защо гласувах на Заседание 04 на СОС от 03 декември 2015

Дневният ред на заседанието можете да видите ТУК.

Точки 1 и 2 - Гласувах За. Промени в наредбите за именуване и преименуване на общински обекти, както и в Наредбата за гробищните паркове.

Точки 3 до 18 - Гласувах За. Нямаше видимо спорни точки между тях.

Точка 19 - Гласувах За. След като се разбра, че главният архитект подава оставка, се появи конкурс за отдаване под наем на кафе-бара на първия етаж на сградата на НАГ. Случайност? Не  мисля :D

Точки 20 до 24 нее гласувах. От началото на този СОС отказвам да гласувам точките на бившия главен архитект Петър Диков, както и на неговата заместничка арх. Бойка Къдрева. Много от тези точки са рутинни и неучастието ми в гласуването не пречи на тяхното приемане. За спорните точи разбира се взимам отношение.

Точки 25 до 28 - Гласувах За.

Точки 29 до 31 - Гласувах За. Всичките точки бяха доклади на райнни кметове на София. 

Точки 32 до 34 - Питания. Можете да прочетете отговорите ТУК.

Допълнителни точки 35 до 37 - Гласувах За.

Запис от заседанието можете да гледате ТУК.