Convert Clear

България на живо Подкаст

събота, 12 декември 2015 г.

Съдът реши: щом си избран, не можеш да искаш повторно преброяване на секции с нарушения

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд София да не разгледа жалбата ми за повторно преброяване на секции, в които има очевадна грешка/манипулация на резултата, тъй като съм избран за общински съветник и съответно нямам правен интерес.

По мнението на юристи, вината е най-вече в изборния закон. Макар, че всички ми казваха, че няма смисъл да искам повторно преброяване, бях длъжен да стигна докрай с тези жалба, за да докажа, че изборният закон не е достатъчно добър и трябва да се подобри!

Аргумент: "В конкретната хипотеза първоинстанционният съд законосъобразно е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството в тази част, защото жалбоподателят е избран за общински съветник и атакуваното решение на ОИК безспорно е благоприятно за лицето, което е сезирало съда. Следователно жалбоподателят не притежава изискуемия личен, пряк и непосредствен правен интерес от подаване на жалба, поради което същата правилно е оставена без разглеждане."


Няма коментари:

Публикуване на коментар