Convert Clear

България на живо Подкаст

понеделник, 19 март 2018 г.

Как и защо гласувах на Заседание 49 на СОС от 15 март 2018

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 49 от 15 март 2018 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 - За

Точка 2 - За. София да кандидатства за 15 000 евро за оборудване на пространство с безплатно Wifi.

Точка 3 - За. Изменения на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища. По време на обсъжданията в комисия повдигнах поставените ми от граждани въпроси относно допускането на по-млади специалисти. Това беше отговорено с предоставяне на 5 точки за млади специалисти без опит, 15 точки за до 3 годишен опит и 25 точки за над 3 годишен опит. Мискирането на професионалисти с опит и такива без или с малко опит било най-добрия вариант според вносителя. Можете да видите промените ТУК.

Точка 4 - За. Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли. Новите
правила ТУК.

Точка 5 - За. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Софпроект-Общ градоустройствен план" - ТУК. Подкрепям това усилие на главния архитект и разчитам на Любомир Георгиев, който оглавява структурата, за това да прилага начертаните стратегически посоки в това направление.

Точка 6 - За.

Точка 7 - За увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“

Точка 8 - Въздържал се. Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 г.
Сумите, които се предоставят от районните кметове и са по тяхна отговорност са много често без ясна разбивка и количествено стойностни сметки (така наречените КСС).

Точки 9 до 11 - За.

Точки 12 до 14 - Извън зала.

Точки 15 - За.

Точка 16 - Не гласувал.

Точка 17 - Въздържал се.

Точка 18 - За.

Точка 19 - Не гласувал.

Точка 20 - Въздържал се. Приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършена работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г.

Точка 21 до 26 - Не гласувал. Точки за общинската собственост и нейната приватизация. Доклади в които не съм успял да се запозная с цялата информация и не мога да взема информирано решение.

Точка 23 - За.

Точки 27 до 44 - За.

Точка 45 и 46 - Не гласувал. Доклади в които не съм успял да се запозная с цялата информация и не мога да взема информирано решение.

Точки 47 до 56 - За. Точки на районните кметове свързани с наименования на улици и други рутинни доклади.

Точки 57 до 61 - Питания. Можете да видите питането на Марта Георгиев и отговора на кмета тук:Точки 62 до 65 - За.

Точка 64 - Не гласувал.

Можете да гледате запис от цялото заседание тук:Няма коментари:

Публикуване на коментар