Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 27 октомври 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 42 на СОС от 26 октомври 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 42 от 26 октомври 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницта ми Иво Божков

Точки 1 до 5 - За. Доклади за откриване на социални услуги, кандидатстване за деинституционализация и други от социалната сфера.

Точка 6 - Въздържал се
   Милка Христова постави въпроса защо ни се предоставят за гласуване промени в бюджета без подробни разбивки на това как точно ще бъдат израходени допълнителните бюджетни средства. Конкретен пример за това е как за 3 милиона лева за осветление на улици и площади като външни услуги администрацията не предоставя абсолютно никаква разбивка.
   Продължих забележката за липса на прозрачност за това как ще се изразходят 6 милиона лева с обосновка едно изречение "Разходи за външни услуги" за "укрепване на капацитета за управление на дейностите и експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци". Липсата на разбивка за начина, по който ще се харчат милиони означава прикриване на информация и създава съмнение за злоупотреби. Докато не гласуваме доклади с разбивки за това къде отива всеки лев, няма да махнем съмнението в обществото, че този общински съвет гласува решения, в които има злоупотреби и неправомерно изразходване на средства.
Доклад точка 6, страница 9

Въпросът ми за липсата на разбивка, заедно с отговорите на зам. кмета по финанси Дончо Барбалов и зам. кмета по екология Йоана Христова можете да видите в следното видео:

Гласуване по точка 6


Точка 7 - За

Точка 8 - Въздържал се. Докато Софийски имоти отказват да предоставят информация за тяхното дъщерно дружество Заводпроект - информация, която са длъжни да предоставят на общинските съветници, отказвам да подкрепям точки свързани с дружеството. (Вижте видео от отказа за предоставяне на информация следствие на питането ни към кмета Йорданка Фандъкова ТУК)

Точка 9 до 11 - За. 

Точка 12 - Въздържал се. Казус с връщане на имот, по който се присъединих към мнението на Радослав Абрашев, че предложеното решение не е правилно.

Точка 13 до 19 - За. Стандартни градоустройствени точки на главния арх. Здравко Здравков без забележки. 

Точка 20 до 25 - За. Увеличение на капитала на общински болници чрез непарични вноски. Именуване на улици в село Войняговци и район Красна Поляна. Заем па програма Еразъм +

Точки 26 и 27 - Питания на общински съветници. Иван Таков и Борис Цветков. Точка 27 е питане на Марта Георгиева относно условията в столичния Зоопарк, което можете да видите на следното ВИДЕО.

Точка 28 - За. Гласувах за присъждане на "Почетен знак на Столична община" на Националната спортна академия "Васил Левски". 

Точка 29 до 31 - За.

Точка 32 - Против. Против съм да се назначават партийни кадри и приближени в управителни органи на общинските търговски дружества. Дружествата трябва да се управляват от избрани с конкурс хора. 
Доклад по точка 32
Гласуване по точка 32

Точка 33 и 34 - За. Финансова помощ на служител на район Средец и заем за социална услуга по оперативна програма с безвъзмездно финансиране.

Видео запис от цялото заседание на съвета:Няма коментари:

Публикуване на коментар