Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 13 октомври 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 41 на СОС от 12 октомври 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 41 от 12 октомври 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницта ми Иво Божков

В деня на заседанието беше хакнат сайта на столична община към видео излъчването на СОС с линк към порно сайт. Хубавото е, че можете да гледате всяко заседание на живо на страницата ми във фейсбук, без порно 😃

В началото на заседанието бяхме посетени от инициативата Мениджър за един ден. Ученици от цялата страна застават за един ден на водещи позиции в частни компании и държавни институции, с цел по-ранно кариерно ориентиране. Можете да видите тяхното представяне в столичния общински съвет в началото на видеото от 41-ото заседание на СОС, което се намира в края на този пост.

Точка 1 и 2 - Не гласувал.
Точките бяха приети без проблем. Наредба за обществените обсъждания, която беше приета заедно с предложенията на Марта Георгиева, Войслав Тодоров и Борис Цветков, които изискват изграждането на сгради над 50 метра да се подлага на обсъждане. Според първоначалния вариант - само тези над 75 м. и над 125 м. в различните зони трябваше да се обсъждат. Сградите-паметници на културата бяха отпаднали от Наредбата заради становище от Асоциацията на строителните предприемачи, но благодарение на тримата съветници и тези сгради са в наредбата.

Точка 3 - За„Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община 2017-2025 г., по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Корекции на речни корита“.
С две думи, за да се оправят проблемите на София с водоснабдяване и канализация трябват 2 милиарда лева. В същото време оптимистичните прогнози са да се намерят 700 милиона външно финансиране на тази нужна инвестиция - тоест няма от къде да се вземат 2/3 от нужната сума. Никой няма отговор на въпроса от къде ще дойдат тези пари. Заем, покачване на цената на водата или?

Точка 4 - За. Подкрепям разбира се Стратегията за адаптация към климатичните промени, стига това да не е поредната стратегия гласувана заради поет ангажимент, която ще събира прах.

Точка 5 - За. Общинската стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017 - 2030 е нужна, но не намирам, че приетият документ отговаря на всички съществуващи и пораждащи се предизвикателства пред града. Феноменът Airbnb например и ефектите върху централните градски части липсват като посока, по която редица световни столици вече са започнали да мислят.

Точка 6 - За. 10 персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Отново Атака гласуваха против, което означава, че вероятно децата са циганчета. Потресаващо, но факт.

Точки 7 до 14 - За. Рутинни, доклади на главния арх. Здравко Здравков.

Точка 15 - Въздържал се за актуализирания устав на Софийски имоти. Общинската фирма, която отказва да предостави на принципала си - общинския съвет, поискана информация относно стопанисвани апартаменти отдавани на "наши хора".

Точка 16 - Въздържал се относно съгласие изграждането на новата метростанция в Обеля да се поеме на 51% от частен инвеститор и 49% от общината. Изцяло подкрепям тази метростанция да бъде изградена. Притеснението ми е в цената на метростанцията, която е посочена в доклада - 24 милиона лева, при положение, че вече има изградени перони и че груба сметка с архитект стигнахме до 10 милиона.
Попитах по време на заседание относно цената и ето отговора на един от вносителите: 


Точка 17 - За


Точка 18 - Не гласувал. Изгодна за софийска община заменка, която обаче е породена следствие от множество незаконни действия и собствености. Заменката имаше нужда от квалифицирано мнозинство, каквото получи и без моя вот. 47 За, 0 Против, 3 Въздържали се.

Точка 19 и 20 - За и Не гласувал. Потенциално опасни прекратявания на собственост, защото терените могат да се възползват от чл. 27 ЗУТ, който разрешава изграждането на неограничено застрояване. Точка 19 мина с 34 гласа За, а точка 20 мина с 32 гласа За от нужни 31. 

Точка 21 - За. Изграждане външен асансьор към сграда в Студентски град. 

Точка 22 - Въздържал се. 40 За, 1 Въздържал се и 1 Против. Разширяване на трафопост за създаване на Казино. Проектът не е обсъждан със съседите, каквото условие е нужно. 

Точка 23 и 24 - За. Конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот и именуване на улица в квартал Витоша.

Точки 25 до 28 - питания. 

Точки 29 до 32 - За. Отпускане на заем към ДКЦ XXIX и XVII София, нови управители на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ и съгласие за провеждане на акредитационна процедура на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа Света София.

Точка 33 - Въздържал се. Поставянето на поредната паметна плоча на стената на Църквата "Света София" не е най-подходящото. Съвместната инициатива с унгарското посолство е похвална, но мястото не е подходящо. Ако продължим и не отказваме, най-старата Църква в София скоро може да се превърне в коледна елха. Цялото заседание на столичен общински съвет можете да гледате на следващото видео: 


Няма коментари:

Публикуване на коментар