Convert Clear

България на живо Подкаст

вторник, 11 март 2014 г.

Държавата трябва да защити собствеността си върху енергийните подстанции убийци (видео)

Темата за собствеността на някои енергийни подстанции до сега не беше повдигана в национален ефир. Тя е важна, защото държавата търпи загуби, защото електроснабдяването е от стратегическа важност и на първо място защото два човешки живота бяха погубени на 25 януари 2014 в подстанцията в Ихтиман.
В Седмицата на жИво гостува адвокатът на държавата по делата за царските имоти - Ирен Савова. Заедно със Сдружение ЮДИЦ тя се опитва да накара държавата да защити собствеността си върху енергийните подстанции, които никой не поддържа и които убиват хора, както в случая с Ихтиман.

Обяснението с две изречения:
Държавата приватизира предприятия, в активите на които има енергийни подстанции. По закон енергийните подстанции принадлежат на държавата, а тя няма право да прехвърля тяхната собственост. В момента десетки подстанции се водят собственост на приватизираните дружества, но тъй като те знаят, че съображенията са държавни не ги поддържат. Резултатът е неизправна техника, която вероятно е довела до двата смъртни случая в Ихтиман.

В писмо до премиерът Орешарски от 30 януари 2014 година, сдружение ЮДЕЦ настоява за отговор и позиция по въпроса.

)

От Сдружение ЮДИЦ задават 10 конкретни въпроса:
1. Откъде се захранва Ихтиман с ток в момента? Кой може да гарантира, че градът е в безопасност и няма да се допусне нова авария като вече случилата се?

2. Разполагат ли ЧЕЗ Разпределение България ЕАД със собствено съоръжение, с което да замени съществуващото и могат ли да осигурят при авария алтернативно трасе за електрозахранване?

3. След като са наясно със състоянието на подстанцията в Ихтиман, защо ЧЕЗ Разпределение България ЕАД не са реагирали отдавна чрез инвестиране в инфраструктурата?

4. Кога отговорните институции ще вземат отношение към казуса с Ихтиман – МИЕТ, НЕК, ЕСО, ДКЕВР? Защо самите ЧЕЗ Разпределение България ЕАД не са взели отношение до сега?

5. Какви са взаимоотношенията на енергийните дружества с държавата и с така наречените  собственици на подстанциите – не само по отношение на Ихтиман, но по принцип?

6. Плащат ли енергийните дружества такси за използването на подстанциите, както ги задължава законът и кой упражнява контрол върху това?

7. Каква е официалната позиция на държавата по отношение на казуса със собствеността на енергийните обекти? Смята ли държавата да вземе мерки по въпроса и ако да – какви и кога?

8. Трябва ли Държавата да дава нови отсрочки на енергийните предприятия да изкупят съоръженията, които подлежат на изкупуване?

9. Къде са документите, събирани от работната група по отношение на казуса със собствеността на енергийните обекти? Кой има интерес от забавяне на разрешението на този проблем?

10. Кой ще носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи от неразрешения казус със собствеността на енергийните обекти?Няма коментари:

Публикуване на коментар