Convert Clear

България на живо Подкаст

понеделник, 16 ноември 2015 г.

Как и защо гласувах на Заседание 02 на СОС от 16 ноември 2015 + състав комисии

Дневният ред на заседанието беше с една едниствена точка - доклад относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Ще бъда член на три комисии:

Относно председателите на комисиите, единствено от РБ се оказахме опозиция на ГЕРБ.
Единствено 11 души от групата на РБ не приехме ГЕРБ да имат пълно мнозинство във всички важни комисии в СОС, въпреки че на изборите избирателите не им гласуваха пълно мнозинство - ГЕРБ имат 30 общински съветника, а за мнозинство се изискват 31. За това и се отказахме от всички зам председателски места в знак на несъгласие с изкривеното отразяване на изборните резултати в София.


Ето и декларацията, която Боби Бориславов прочете от името на групата:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изборите за Общински съвет в София, проведени на 25.10.2015 г. завършиха с резултат, който е известен на всички и той е, че нито една политическа партия или коалиция не спечели самостоятелно мнозинство от 31 общински съветници. Опитът на най-голямата група в СОС да си осигури абсолютно мнозинство в 6 от най-важните постоянни комисии, а именно: ПК по Стопанска политика, ПК по Финанси и бюджет, ПК по Околна среда, ПК по Инженерна инфраструктура, ПК по Транспорт и ПК по Образование, наука и култура може да се окачестви само като опит за служебна промяна на изборните резултати и неконструктивно начало на работата на СОС през мандат 2015-2019.

Кредитът на доверие от жителите на София за стабилно, прозрачно и предвидимо дясно управление, което да работи в техен интерес е огромна отговорност. Тя ни задължава за спазваме основните принципи и правила, по-които функционира демокрацията от векове. А най-важният е коректност и честност спрямо волята на гражданите.

И ако някой се опасява от липсата на гарантирано мнозинство за взимане на важни решения в тези комисии, ще напомним, че то се печели с аргументирани и отговорни решения в интерес на софиянци !

Общинските съветници от Реформаторски блок-София настояваме внесеното предложение за състава на постоянните комисии да бъде отложено и преразгледано, като резултатът от изборите на 25.10. 2015 г. намери реално изражение както в председателството на комисиите, така и в съотношението на политическите сили във всяка една от тях.


Можете да гледата заседанието на видео запис ТУК.

Ето и състава на всички комисии към Столичния общински съвет:


Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 13 члена 
Комисията заседава в сряда от 10. 00 часа в зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33
Силвия Тошкова Христова - председател
Борис Цветков Цветков - зам. - председател
Борислав Иванов Бориславов
Лорита Георгиева Радева
Искра Иванова Ангелова
Стефан Марчев Марков
Анна Илиева Стойкова
Михаил Владимиров Владов
Мита Дончева Георгиева
Иво Николаев Божков
Войслав Георгиев Тодоров
Карлос Арналдо Контрера
Иван Велков Велков


Комисия по финанси и бюджет - 13 члена


Комисия по здравеопазване и социална политика - 9 члена
Комисията заседава в сряда от 12:00 часа в зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33
Веселин Христов Милев - председател
Милка Христова Христова - зам.-председател
Антон Господинов Койчев
Силвия Тошкова Христова
Живка Стоянова Новкова
Йоанна Николова Драгнева
Иветка Тодорова Петрова
Тодор Николов Цанев
Симеон Славчев Славчев


Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 11 члена
Комисията заседава всеки вторник от 11:00 часа в зала № 1 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Лорита Георгиева Радева - председател
Иван Велков Велков - зам.-председател
Радослав Игнатов Абрашев
Борислав Иванов Борисов
Николай Асенов Стойнев
Анна Илиева Стойкова
Венетка Методиева Серафимова
Йоанна Николова Драгнева
Стефан Марчев Марков
Ирена Тодорова Анастасова
Николай Милчев Николов


Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 члена
Комисията заседава всяка сряда от 15:30 часа в зала № 2 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Орлин Вилхелм Иванов - председател
Владимир Димитров Данев - зам.-председател
Искра Иванова Ангелова
Марта Руменова Георгиева
Миглена Георгиева Горанова
Анатоли Благоев Илиев
Ботьо Генчев Ботев
Анета Маринова Григорова
Станчо Цветанов Станков


Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 члена
Комисията заседава всеки понеделник от 12:00 часа в зала № 1 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Малина Едрева - председател
Димитър Борисов Антов - зам.-председател
Ирена Тодорова Анастасова - зам.-председател
Мита Дончева Георгиева
Борислав Иванов Бориславов
Нина Вълчева Чанева
Михаил Владимиров Владов
Йоанна Николова Драгнева
Михаела Атанасова Иванова
Анатоли Благоев Илиев
Иво Николаев Божков
Иветка Тодорова Петрова
Венцислав Емилов Мицов


Комисия по стопанска политика и общинска собственост - 15 члена
Комисията заседава всяка сряда от 14:00 часа в зала № 1 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Николай Асенов Стойнев - председател
Николай Янков Пехливанов - зам.-председател
Прошко Начев Прошков
Андрей Мирчев Иванов
Татяна Николова Георгиева
Орлин Иванов Алексиев
Борис Цветков Цветков
Валя Николчова Чилова
Трайчо Димитров Трайков
Малина Едрева
Силвия Тошкова Христова
Ботьо Генчев Ботев
Миглена Георгиева Горанова
Милка Христова Христова
Стоян Илиев Александров


Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 члена
Комисията заседава всеки вторник от 10:00 часа в зала № 1 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Валя Николчова Чилова - председател
Симеон Славчев Славчев - зам.-председател
Иван Илиев Илиев
Ивелина Кирилова Джартова
Зафир Кирилов Зарков
Йордан Димитров Господинов
Димитър Борисов Антов
Николай Толчев Толчев
Ваня Лазарова Тагарева
Трайчо Димитров Трайков
Марин Борисов Стоянов


Комисия по обществен ред и сигурност - 9 члена
Комисията заседава всеки понеделник от 12:00 часа в зала № 1 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Иван Илиев Илиев - председател
Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател
Тодор Николов Цанев - зам.-председател
Йордан Димитров Господинов
Борислав Иванов Борисов
Веселин Христов Милев
Николай Толчев Толчев
Миглена Георгиева Горанова
Марин Борисов Стоянов


Комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението - 11 члена
Комисията заседава всеки понеделник от 09:30 часа в зала № 1 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Екатерина Евлогиева Йорданова - председател
Калоян Драгомиров Паргов - зам.-председател
Прошко Начев Прошков
Борислав Иванов Борисов
Зафир Кирилов Зарков
Борислав Иванов Бориславов
Андрей Мирчев Иванов
Ваня Лазарова Тагарева
Ивелина Кирилова Джартова
Тодор Николов Цанев
Симеон Славчев Славчев


Комисия за децата, младежта, спорта и туризма – 11 члена
Комисията заседава в понеделник от 14.00 часа в зала № 2 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Татяна Николова Георгиева - председател
Светослав Емилов Витков - зам.-председател
Анатоли Благоев Илиев
Екатерина Евлогиева Йорданова
Нина Вълчева Чанева
Анна Илиева Стойкова
Иветка Тодорова Петрова
Антон Господинов Койчев
Николай Милчев Николов
Анета Маринова Григорова
Виолета Стаменова Тодорова


Комисия по етика, граждански права, молби и жалби - 7 члена
Комисията заседава във вторник от 12:00 часа в зала № 2 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Михаил Владимиров Владов - председател
Виолета Стаменова Тодорова - зам.-председател
Венцислав Емилов Мицов - зам.-председател
Владимир Димитров Данев
Живка Стоянова Новкова
Михаела Атанасова Иванова
Марта Руменова Георгиева


Комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество - 9 члена
Комисията заседава всяка сряда от 15.00 часа в зала № 2 ет. 2, ул. "Московска" № 33
Ирина Иванова Йорданова - председател
Станчо Цветанов Станков - зам.-председател
Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков
Искра Иванова Ангелова
Михаела Атанасова Иванова
Нина Вълчева Чанева
Николай Милчев Николов
Светослав Емилов Витков

Няма коментари:

Публикуване на коментар