Convert Clear

България на живо Подкаст

петък, 22 декември 2017 г.

Как и защо гласувах на Заседание 45 на СОС от 21 декември 2017

Дневният ред и приетите доклади на Заседание 45 от 21 декември 2017 г. можете да видите ТУК.
Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницaта ми Иво Божков


Точка 1 -   Въздържал се. План-сметка за чистотата на София и такса смет.
Въздържал се. План-сметка за чистотата на София

Пореден пример за липса на прозрачност в харченето на милиони за Чистота.

Този доклад е пример на безотчетност и липса на прозрачност за начина, по който се харчат парите на софиянци за чистотата в града. Докладът е констатативен и не предоставя никаква разбивка за кратността на извозване на боклука, както и на почистването на улиците. Никакъв анализ за това, кои дейности са довели да какви резултати и защо има нужда от още средства. По какъв начин и с колко се очаква новите поискани средства да подобрят качеството на въздуха и чистотата в София.

"Благодатни" дейностите са метенето и миенето - колко пъти сте видяли улицата ви измита миналото лято? Защото са похарчени 46 милиона. А 2018-та ще са с 5 милиона повече. По моя груба сметка само с тези 5 милиона могат да се чистят между 70 и 140 км улици всеки ден от годината.

Гласуваме план-сметка за 183 милиона лева. Докладът от няколко странички е констатативен и в никакъв случай не представлява подробен анализ на ситуацията през 2017 г. и обосновка защо се искат повече пари през 2018 г. На този линк ще намерите подигравателното приложение публично достъпно за граждани: http://bit.ly/plansmetkaprilojenie

Ще се концентрирам на лятното почистване
За 2017 г. от 46 милиона лева заложени за лятно почистване са похарчени 36 милиона до 30 септември, a искаме за 2018 г. с 5 милиона лева повече за тази дейност, с което сумата набъбва до 51 милиона! (След 30ти септември как можем да говорим за лятно почистване?)

Пълна безотчетност и липса на прозрачност е този доклад. Колко пъти са били почистени улиците на София, къде, кога - с дати?
Защото аз си направих една много проста сметка, може да е грешна - поправете ме ако греша:
една водоноска грубо побира 15 кубика (15 000 литра). За да се напълни една водоноска от 15 кубика трябват 32 лева (по 2,159 лв на кубик). Заедно с другите разходи това са: 32 лева за вода, 32 лева за 13л бензин и още 32 лева за заплата, за едно пълнене - нека закръглим на 100 лева за водоноска за всяко едно пълнене. За 5 милиона лева, това са 50 хиляди пълнения на водоноски. Което означава, че ако може с една водоноска да се почистят между 500м и 1км улица, между 70 и 140 км улици почистени ВСЕКИ ДЕН ОТ ГОДИНАТА! Само с това увеличение от 5 милиона!
Така ли е или не е така? Никой не успя да ми потвърди или докаже, че греша.

Това са важни въпроси, на които трябва да отговорим преди да искаме повече пари за тази дейност и отговорното отношение на всеки един общински съветник е да види как са похарчени те. Тук говорим за милиони.

Трябва да има по-голяма информираност и по-голяма прозрачност за начина, по който се харчат парите. 
Не знам как може 2018 година да говорим за това как тепърва ще предоставяме информация на гражданите след като живеем в епохата на отворените данни, в които всяка информация в реално време може да бъде видяна от всеки гражданин, който е дал тези пари, които ние му харчим!
Няма как да подкрепя този доклад и този начин на фукнционирана на тъмно.

След отговора проверих сайта на инспектората за почистването на район Оборище. Можете сами да видите заложената кратност и реализираното чистене: Страница инспекторат
Точка 2 - За

Точка 3 - Не гласувалПравилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини въпреки, че въведоха редица подобрения в сегашното състояние, са все още незадоволителни и не премахват всички възможности от предопределяне на това кой печели.

Точки 4 до 19 - За

Точка 20 - Въздържал се.

Точки 21 до 23 - За

Точка 24 - Не гласувал. Разсрочване на такса за битови отпадъци на НДК.
Необяснимо е, че НДК не си е плащал данъците в размер на 500 000 лева за 3 години. С точката те не се опрощават, но при положение, че през изминалите и през следващите 6 месеца там преминаха толкова неотчетни милиони се пораждат много въпроси.

Точка 25 - Въздържал се. Даване на съгласие Софийски имоти да разходва 180 000 лева собствени средства за изготвяне на идеен и технически проект за Парк "Възраждане".
Сумата по моя оценка е много голяма.


Точка 26 - Въздържал сеДаване на съгласие Софийски имоти да разходва до 120 000 лв за закупуване на 8 павилиона по 9 квадратни метра.
Отново съмнителен доклад на Софийски имоти. Ще се организира обществена поръчка за 8 павилиона. Като ориентировачна цена са дадени две оферти: една от VitalBox за 53 640 лв с ДДС и една от Статус-1 за 113 000 лв с ДДС. Проверих двете фирми в търговския регистър и се оказа, че Статус-1 е обявена в ликвидациа от 15.09.2017 г. (в съвета на директорите на тази фирма фигурира и името на председателя на партията на Стефан Софиянски - Съюз на свободните демократи)

Възникват следните въпроси: 
1) Защо се взима ориентировачна цена от 120 000 лв, на базата на оферта подадена от фирма в ликвидация?
2) Защо в доклада няма техническо задание за павилионите, като по този начин се оставя възможност да се играе с параметрите от комисията, която ще прави обществената поръчка?

Вижте отговорите в следващото видео и как се преборихме техническото задание да бъде предоставено на общинските съветници:


Точки 27 до 35 - За
Доклади на главния архитект Здравко Здравков.

Точка 28 - За. Одобряване и финансиране на проекти по Програма Европа на Столична община за 2018.
Списъкът с одобрените проекти за финансиране от Столична община на граждански инициативи и европейски добри практики  можете да видите ТУК, както и да кандидатствате догодина на страницата на програмата.

Точка 36 - Не гласувал. Продажба на Общинска банка
В следващото видео вижте как 67% от Общинска банка се продадоха на финансистът на Мултигруп Жоро Инса. Решението се прие с 45 гласа За от ГЕРБ, Атака, ВМРО, СДС, ДБГ, Глас народен, Зелените, 9 против от БСП и Сердика. Марта Георгиева, Николай Толчев, Трайчо Трайков, Стоян Александров и аз не участвахме в кворума на това принципно правилно, но непрозрачно решение заобикалящо първоначалното заявено желание да не се продава банката на офшорка с неясен собственик.
След като беше прието решението от СОС, БНБ и Комисия за защита на конкуренцията рекордно бързо (3 месеца) приеха продажбата. Формалният купувач, който беше известен по време на гласуването е Novito Opportunities, но от събощението на БНБ след гласуването се разбра кой е дал парите за покупката - "Инса ойл". Собственици на "Инса ойл" са пряко Георги Самуилов свързан с "Мултигруп" и дружество на съпругата му.
Не гласувалПродажба на Общинска банка.
В Медиапул разбираме кой е Жоро Инса:
"Собственик на "Инса Ойл" е пловдивският бизнесмен Георги Самуилов. За последно неговото име в медиите нашумя при празнуването на 50-годишния му юбилей в Античния театър на града през 2015 г. Община Пловдив оказа тази чест на Самуилов срещу 2880 лв. такса. До преди него, а и след него в съвременната българска история никой не си беше позволил да празнува юбилея си в паметник на културата от национално значение, дори и по времето на комунизма.

Възходът на Жоро Инса, както е известен в Пловдивско, тръгва от "Мултигруп", където е финансов директор на групировката на убития Илия Павлов през 90-те години на миналия век. През 2001 г. основава петролната компания "Инса ойл"."

Целият дебат по точката гледайте тук:


Точка 37 - Въздържал сеДаване на мандат на представителя на „Водоснабдяване  и  канализация” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване по точките от дневния ред за извънредно общо събрание на акционерите.
Дружеството не изпълнява поетите ангажиементи за намаляване на загубите в преносната мрежа, които все още са около 50% от цялото количество вода, което излиза от язовира.

Точка 38 - За.

Точка 39 - Въздържал се Отпускане на водни количества от Водоснабдителната система на Столична община.
Плана хайтс вече рекламират продажбата на имоти в "новият град", без да има от къде тези имоти да се снабдяват с вода и без да е гласувано решение на СОС, което да разреши новия затворен комплекс да черпа от водните ресурси на София.Точка 40 - Въздържал се. Утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2018 г.
Топлофикация София - достатъчно е, за да се въздържа.
Въздържал се. Бизнес план на Топлофикация

Точка 41 - Извън залата.

Точка 42 до 46 - За.

Точка 47 - Против. Регламентиране паркинг в Борисова градина. Формално точката се казва: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на младежта и спорта части от имот публична общинска собственост.
Следствие на изказванията на Марта Георгиева, Трайчо Трайков, Иво Божков, Воислав Тодоров и Милка Христова и последвалата дискусия, докладът беше отхвърлен от всички общински съветници извън ГЕРБ с 23 За, 17 Против и 7 Въздържали се.
Против Регламентиране паркинг в борисовата

Изказванията на Марта Георгиева, Трайчо Трайков и Иво Божков можете да видите тук: 
Точки 49 до 55 - За

 
Точки 48 - Не гласувалФинансиране със средства от Столична община за проектиране на общински иновативни модулни сгради за жилища със социално предназначение на територията на район „Красна поляна” и район „Слатина“.
Никъде в доклада не е записано колко са средствата, които ще бъдат изхарчени за това проектиране. Попитах защо не cе посочена цифра и колко са средствата. Отговорът вижте тук: Точки 49 до 55 - За

Точка 56 - Не гласувал.

Точки 57 до 64 - За.

Точка 65 - Въздържал сеПродажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на общински поземлен имот (ПИ) с площ от 557 кв. м., попадащ в УПИ III-ТПК „Христо Ботев“ от кв. 1, по плана за регулация на м. „Дианабад - запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-62/24.01.2014 г. на гл. архитект на СО, върху който е построена двуетажна административна сграда с учредено право на строеж.

Точка 66 - Не гласувалПродажба на общински имот находящ се на ул. „Димитър Търкаланов“ № 7, представляващ УПИ XI – 296, кв. 282,м.“Лозенец“ – I част, район “Лозенец“ на собствениците на законно построена жилища сграда, заедно с правото на строеж върху общинска земя.

Точки 67 до 72 - За

Точка 73 - Не гласувал.

Точки 74 до 78 - За

Точка 79 до 81 - Не гласувал

Точка 82 - За

Точка 83 - Не гласувал

Точки 84 до 89 - Питания на общински съветници.

Точка 90 - Гласувах За присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ Филип Трифонов – актьор.

Точка 91 - Гласувах За присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Божидар Манов – кинокритик.

Точка 92 - За.

Точка 93 - Въздържал сеодобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (прз) на поземлен имот м. „в.з. Бояна”, район „Витоша“

Точка 94 - Въздържал се. Конкурс за отдаване под наем на Щъркелово гнездо в Панчарево с начална цена 968 лв на месец и инвестиция от 500 000 лв. 

Точки 95 до 99 - За.
Запис от цялото заседание можете да гледате тук:

Няма коментари:

Публикуване на коментар