Convert Clear

България на живо Подкаст

събота, 23 март 2019 г.

329 души събраха 13 617 лв. за делото ми срещу "Трейс"

До петък 22 март, 329 души събраха 13617 лв за делото ми срещу Трейс. В края на този пост ще намерите пълен отчет на даренията - инициалите на всеки, както и сумите.

Ето какво написах във фейсбук страницата ми, 24 часа след призива ми за подкрепа:


Огромната морална и финансова подкрепа променя ВСИЧКО! Показва, че не съм сам и че голям брой граждани категорично отхвърлят снишаването и мълчанието. Вярвам, че този мощен израз на обществена подкрепа показва нещо много по-голямо от конкретния казус.

Ще продължавам да ви държа в течение по делото тук, както и на официалната ми фейсбук страница. Отново блгародаря за подкрепата!
Не пропускайте да се абонирате за Youtube канала ми


За да намерите по-лесно вашето име спазвайки анонимността, съм сложил инициалите ви. Най-бързо можете да се откриете, като натиснете едновременно клавишите CTRL и F (търсене по текст). Ще се появи поле - наберете на кирилица първите две букви от името ви и то ще светне.


PAYPAL общо EPAY                    общо:  такси: Банка общо:
4214 2595 10,1 2814,4
евро   суми                   суми:
1 Ст. П. 9,31 1 КИН:6804717676 100 1 Вл. Н. К. 50
2 Вл. Г. 23,8 2 КИН:1069076697 10 2 Ди. П. Д. 50
3 B. Online 9,31 3 КИН:7726139303 20 3 Ст. А. Г. 20
4 Вл. Г. 23,8 4 КИН:974880437 50 4 Ди. Б. Ц. 60
5 Ив. А. 19 5 КИН:4295919979 100 5 Де. Р. К. 100
6 Пе. Б. 9,31 6 КИН:1071133245 20 6 Бо. В. Г. 30
7 Ст. К. 9,31 7 КИН:0908579281 20 7 Ли. В. Р. 50
8 Де. В. 19 8 КИН:973899185 50 8 Кр. К. М. 100
9 Пе. М. 48 9 КИН:7814799128 50 9 Ко. Ч. 37,73
10 Ми. П. 9,31 10 КИН:9873553185 20 10 Кр. П. В. 20
11 Ро. М. 19 11 КИН:3248062512 5 11 Ив. В. Б. 50
12 Ме. Т. 14,1 12 КИН:8511290837 20 12 Ге. А. Д. 20
13 Ма. Ф. 14,1 13 Ад. А. 10 13 Ла. С. Р. 50
14 Пе. Х. 9,31 14 Ат. Д. Д. 20 14 Йо. Н. Й. 20
15 Ив. В. 9,31 15 До. С. 20 15 Да. О. З. 100
16 Ка. Х. 9,31 16 Ми. С. Н. К. 20 16 Ни. А. К. 12
17 Ст. С. 48 17 Зд. Д. Н. КИН:0295805591 20 17 Вл. Р. М. 20
18 Те. В. 9,31 18 Геч. КИН:1735343738 20 18 Пл. И. К.  300
19 C.-abv.bg 9,31 19 Ди. И. Т. КИН:1996650257 20 19 Ни. И. П. 300
20 Ди. Д. 48 20 Ив. Д. Р. 20 20 Ро. Р. П. 10
21 Ге. Х. 28,6 21 avibabo 60 21 Ив. Н. С. 50
22 Ст. Г. 2,55 22 Ог. И. Б. КИН:974399892 200 22 Ди. С. К.  100
23 Де. К. 9,31 23 За. Ц. Д. КИН:2095814395 20 23 Ив. В. К. 70
24 Ем. Л. 6,41 24 Вл. В. В. КИН:1130235354 20 24 Лю. А. К. 20
25 Пе. П 19 25 Ал. С. Д. КИН:1149689589 20 25 Юл. Т. Т. 25
26 Ни. Г. 9,21 26 Ва. А. В. КИН:8365418842 20 26 Лю. Л. Г. 10
27 Ст. М. 23,8 27 КИН:992506329 50 27 Ив. С. К. 20
28 Ма. К. 4,48 28 Мл. Д. КИН:2775738313 5 28 Ив. А. И.  14,87
29 Ве. М. 9,31 29 Хр. С. И. КИН:956253434 40 29 Вя. Д. П. 50
30 Ив. С. 23,8 30 Ст. С. Н. КИН:1099781184 20 30 Йо. В. П. 50
31 Пе. С. 9,31 31 Ан. С. К. КИН:2661805075 20 31 Ми. Р. Ш. 50
32 Ра. Н. 23,8 32 Ст. И. М. КИН:6108284156 20 32 Юл. И. Н. 50
33 Ев. Ц. 9,31 33 Ча. С. В. 50 33 Кр. М. К. 20
34 Ив. Н. 17,1 34 Св. С. К. КИН:6968385958 10 34 Сл. Г. Н.  100
35 Ан. Г. 19 35 КИН:2575199848 20 35 Ни. А. Б. 20
36 Ми. А. 4,48 36 Ма. Н. Б. КИН:9714553592 20 36 Ел. В. З. 10
37 Ма. В. 9,31 37 Лъ. Г. 20 37 Ст. П. С. 20
38 Пе. Р. 9,31 38 Св. Г. Г. КИН:5971072974 20 38 Ми. А. Ц. 20
39 Пл. П. 9,31 39 Мо. Хр. М. 20 39 Ем. С. Г. 20
40 Ми. Т. 19 40 КИН:941015185 20 40 Вл. П. М. 20
41 Ди. Б. 9,31 41 Фе. М. КИН:0273474382 50 41 Ст. В. Г. 50
42 Ва. Л. 19 42 Стойо abv.bg 50 42 Ко. К. И. 50
43 Же. Р. 10 43 Ни. А. П. КИН:6622534712 20 43 Хр. Р. В. 9,76
44 Ив. К. 14,1 44 Хаджи КИН:9362236954 20 44 Кр. Л. И. 20
45 Ди. Н. 0,62 45 То. С. КИН:4904935268 20 45 Кр. Ж. Г. 20
47 Де. Г. 19 46 Пе. З. 50 46 Ви. Г. Б. 500
48 Ти. М. 72,1 47 колма КИН:965049750 100 47 Ге. Р. Р. 25
49 Св. Х. 9,31 48 Кр. В. М. КИН:2109407066 100
50 Вл. В. 15 49 Ст. В. П. КИН:5825455413 20
51 Пе. К. 48 50 Ча. В. Б. КИН:1517964750 50
52 Кр. Д. 48 51 blackwall 40
53 Йо. Д. 4,48 52 Ди. П. П. КИН:1140345597 20
54 Еф. Х. 14,1 53 Йо. Д. Л. КИН:1009975558 25
55 Ге. И. 9,31 54 Ст. М. КИН:5327975499 20
56 Ва. Б. 96,3 55 Ма. С. К.  КИН:3923375513 10
57 Ст. П. 9,31 56 Ил. А. Т. КИН:4964214156 20
58 Зл. С. 23,8 57 Сл. П. П. КИН:9164124625 50
59 Ва. Й. 9,31 58 Ме. Т. К. 20
60 Са. М. 4,48 59 Ко. З. КИН:9389225054 10
61 Ка. Д. 4,48 60 Роси 20
62 Жу. И. 19 61 Ог. В. М. КИН:8712297689 20
63 Бо. Р. 14,1 62 Ге. К. КИН:5597593933 20
64 Яс. Т. 23,8 63 К. Ц. 20
65 Хр. И. 96,3 64 Ва. М. М. 20
66 Ан. В. 9,31 65 Тр. К. КИН:7792147732 10
67 Ал. П. 19 66 Жу. И. И. КИН:9145344718 20
68 Ал. П. 23,8 67 Ни. Б. КИН:9352813446 100
69 Фото М. 9,31 68 Ки. П. В. КИН:2892455067 10
70 Ем. И. 10 69 Ил. З. Р. 10
71 Ро. М. С. 9,31 70 Ст. Н. П. 20
72 Да. К. 23,8 71 Ив. Т. С. КИН:985791629 20
73 Ас. Т. 4,48 72 Ми. К. КИН:1577836751 5
74 Вл. В. 19 73 Ив. О. К. КИН:7473574271 20
75 Ст. Л. 28,6 74 Лю. Х. К.  20
76 Ми. Ц. 23,8 75 Сн. Б. Ш. 40
77 Ки. Ц. 3,51 76 Ив. П. М. КИН:8719324430 30
78 Па. П. 11,2 77 Ве. П. В. 5
79 Ир. Т. 4,48 78 КИН:5715136034 20
80 Вл. М. 19 79 Ем. Е. Ц. КИН:3414241875 50
81 Бо. П. 4,48 80 Жи. Е. Г. КИН:1134588018 20
82 Ив. К. 9,31 81 Йо. А. 20
83 Ив. М. 9,31 82 То. П. З. 30
84 Ма. И. 48 83 Ив. Г. Г. КИН:1075205199 50
85 Ил. П. 19 84 Ст. С. КИН:0011976270 10
86 Бо. Д. Д. 9,31
87 Ап. Д. 9,31
88 То. Л. 5,45
89 Лю. И. 19
90 На. К. 4,48
91 Ра. Р. 23,8
92 Ге. М. 48
93 Just amazing 5
94 Ге. Г. 9,31
95 Ма. Д. 48
96 Ан. Й. 9,31
97 Ив. И. 9,31
98 Ди. Д. 9,31
99 Ве. С. 4,48
100 Ан. Д. 9,31
101 Ни. К. 4,48
102 Ге. Н. 23,8
103 Ек. М. 14,1
104 Ал. В. 4,48
105 Ив. А. 19
106 Ло. Х. 9,31
107 Ди. А. 9,31
108 Да. П. 9,31
109 Цв. Р. 19
110 Ка. К. 19
111 Ва. М. 5,62
112 Йо. В. 4,48
113 Випнет 9,31
114 Ни. Н. 145
115 Юл. З. 4,41
116 Ни. Л. 9,31
117 Ив. Ч. 48
118 Йо. Н. 19
119 Кр. Б. 4,48
120 Мл. С. 19
121 Ив. Т. 18,8
122 Ра. Т. 48
123 Ма. К. 9,31
124 Си. П. 9,31
125 Ма. В. 28,6
126 Са. З. 9,31
127 Ди. П. 9,31
128 Бо. Г. 14,1
129 Ив. К. 3,5
130 Ем. Й. 9,31
131 Бо. И. 14,1
132 Ми. П. 9,31
133 Ни. Д. Ш. 9,31
134 Га. Д. 96,3
135 Ви. В. 9,31
136 То. С. 9,31
137 Ас. Д. 10
138 Ка. Н. 9,31
139 Ки. К. 9,31
140 Ки. М. 19
141 Ми. Б. 14,1
142 Пе. К. 23,8
143 Ог. Н. 4,48
144 Кр. А. 9,31
145 Лю. Д. 9,31
146 Ив. Т. 33,5
147 Мо. М. 1,58
148 Ми. Л. 23,8
149 Ив. Д. 500
150 Ма. Х. 50
151 Д. Cruis 23,8
152 Ма. Б. 9,31
153 Пе. М. 48
154 Ис. Л. 19
155 Ор. Н. 9,21
156 Ив. А. 4,48
157 Ил. М. 4,48
158 Мо. Д. 193
159 Бо. Ж. 9,31
160 Ки. Т. 4,48
161 Пе. Д. 9,31
162 Вл. Д. 9,31
163 Хр. С. 9,31
164 Imary 19
165 Ди. Х. 9,31
166 Пе. Л. 19
167 То. М. 9,31
168 Юр. Д. 9,31
169 Де. Б. 9,31
170 Не. М. 9,31
171 Ма. К. 96,3
172 Ив. Б. 9,31
173 Пл. С. 9,31
174 Пе. М. 96,3
175 Ад. Д. К. 9,31
176 Ст. Д. 4,48
177 Ал. И. 23,8
178 Цв. М. 14,1
179 Яв. Т. 57
180 Ма. К. 9,31
181 Ки. К. 9,31
182 Ге. Ц. 7,96
183 Ал. З. 6,41
184 Пе. А. 4,48
185 Ло. Г. 48
186 Ни. С. 9,31
187 Си. Б. 18,6
188 Ге. Г. 19
189 Вл. С. 19
190 Ан. А.  4,48
191 ChostG. 9,31
192 То. В. 28,6
193 Ди. М. 2,55
194 Ва. С. 19
195 Ни. П. 23,8
196 Ми. М.  9,31
197 Вл. Б. 9,31
198 Хр. С. 14,1

Няма коментари:

Публикуване на коментар