Convert Clear

България на живо Подкаст

понеделник, 1 април 2019 г.

Грешно е общината да се намесва в пазара на отоплителна техника. Защо?

Ето какво изказах относно решението на Столична да се подменят печки и котли на твърдо гориво с цел подобряване на качеството на атмосферния въздух - финансирано от чужбина. Подмяната трябва да е безплатна или с малка инвестиция от страна на потребителите. Въпросът е в начина, по който това да стане. Критиките спрямо избрания подход са следните:


1. Общината се натоварва с несвойствени функции, трябва да се вложи голям ресурс, за да осъществи проект в мащаб 5000-20000 домакинства. Трябва няколко пъти да обикалят всички жилища, да заснемат съществуващото положение, след това да приемат извършената работа. Това изисква значителен човешки ресурс, при това специализиран.
2. Ако целият проект се осъществява чрез общината и тя провежда търгове за избор на изпълнители, означава че общината ще се намеси сериозно в пазара на тази техника. Тъй като става въпрос за подмяна на най-голямата част от употребяваните отоплителни уреди – отоплението на твърдо гориво заема около 60% от всички използвани горива, това ще промени значително този сектор. Изборът на определена фирма елиминира останалите участници и води до нарушаване на пазарната икономика.
3. Пазарът на газови котли и уреди е монополизиран от дружествата за разпределение на газ, които или подаряват, или продават на занижени цени тези съоръжения, като по този начин принуждават клиентите да избират от предлаганите от тях марки. Същото ще се случи и с намесата на Общината. 
4. С обявяването на обществени поръчки по този проект е очевидна възможността за корупция, манипулиране на пазара и липсата на коректност към всички участници. Многократно повдигам проблема с обществените поръчки.
5. Чисто практически въпроси:


  • Къде и кой ще прибира демонтираните стари печки на твърдо гориво.
  • Една къща има няколко стаи – това означава ли, че ще получат толкова на брой камини или климатици. Ако получат само един брой, какво ще правят за останалите стаи. Ако получат един безплатен отоплителен уред, могат да продължат да си ползват печката на твърдо гориво.
  • Всяко жилище има нужда от различна отоплителна мощност, различните по мощност уреди имат различни цени – явява се възможонстта едни ще получат по-скъпи съоръжения от други.
  • В заявленията за намерения са изключени термопомпите
  • Ако новите уреди са собственост на Общината, това предпоставя клиентите да не проявяват достатъчно грижа и да не извършват експлоатационна поддръжка. Не е достатъчно само да се натиска копчето за пускане и спиране.

6. Ако се оставят потребителите сами и свободно да избират с какъв уред да сменят старите, работещи на твърдо гориво, да избират доставчик, марка, модел и т.н., възстановяването на инвестицията може да се приспада от данъците или да се предоставят купони. 
Това ще е по-лесно и практично както за общината, така и за гражданите, а и за заетите в този бранш фирми. Елиминира се корупцията, клиентът прави избор, който отговаря на жилището и нуждите му, доставчиците и изпълнителите са поставени при равни условия. 
7. Издаването на документи, които да послужат за възстановяване на инвестицията, ще намали сивия сектор в бранша.
8. Има опасност да се повишат изкуствено цените, така както се е случило с безплатното саниране.
Чуйте отговорите на тези въпроси от зам. кмета Йоана Христова след 5-тата минута на видеото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар