Convert Clear

България на живо Подкаст

вторник, 19 ноември 2019 г.

Как и защо гласувах на заседание 02 на СОС от 19 ноември 2019? (+видеа)

Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницата ми Иво Божков


В началото на заседанието бе прочетена декларация за опазване на Природен парк “Витоша”.
С нея се приканва целия СОС да се присъедини към позицията за:
1) запазването на границата на природен парк Витоша – така, както е определена през 1952 година, заедно с разширението на парка от 1991 г.
2) заявка, че няма да подкрепим ново застрояване в имотите попадащи в Природен парк “Витоша, независимо дали ще останат част или не от парка.


Точка 1 - Предложение за избор на заместник-председател на СОС.

Още след първото заседание, двамата съветници на Атака се разделиха и единия от тях се присъедини към 4-имата съветници на Вмро, така че да могат да сформират политическа група и излъчат зам. председател на Столичния общински съвет.
В сегашния правилник, заместник председател на СОС може да бъде излъчен само и единствено от политическа група, а за съставянето на политическа група са нужни минимум 5 съветници.

Борислав Иванов от Атака се присъедини към вмро и заедно сформираха група. Волен Сидеров стана независим общински съветник.

Новосформираната група на "Патриоти за София " предложи за зам. председател на СОС членът на Атака Борислав Иванов.

Гласувах Въздъжрал се
Предложението беше прието с 53 За и 6 Въздържали се (4 съветници от ДБ и Борис Бонев)


Точка 2 - Доклад относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Гласувах Въздържал се
Доклад приет с 55 За и 3 Въздържали се (Грети Стефанова, Марта Георгиева и аз)

Разпределението на председателите на комисии направи видима новата управленска коалиция в София: ГЕРБ-ВМРО-Атака.
Атака получи председателското място на комисията по Ред и сигурност, а ВМРО получи председателското място на комисията по Транспорт и туризъм. Тези две председателски места не са дадени просто ей така срещу нищо. Очевидно са поети ангажименти, които по правилата на политиката трябва да са публично представени. Уви, липсата на прозрачност и задкулисието в управлението на София ще продължат и "новия" ГЕРБ още с второто заседание показа, че не се е променил.
Очевидно твърденията на ГЕРБ за тематични мнозинства са били неверни. Съюза между трите формация чрез председателските места осигурява общо 33 съветници - а както знаем 31 гласа са нужни за приемането на всяко едно решение - спорно или не.

Тази коалиция има мнозинство във всички комисии, като само в комисията по архитектура нямат мнозинство. Демократична България няма нито едно председателско и зам. председателско място.

Гласувах въздържал се, защото на подкрепям управленската коалиция ГЕРБ-ВМРО-Атака.
В края на тази публикация ще намерите и поименното разпределение на всяка комисия.

Ще бъда отново член на комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, както и една нова за мен комисия - тази по обществен ред и сигурност.


Точка 3 - Доклад относно избор на работна група за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Гласувах За

Един от главните ми приоритети през изминалите 4 години в общинския съвет беше въвежадането на прозрачност. Отчитах в настоящия сайт, както и във фейсбука си, всяко свое гласуване с обосновка за него. Публикувах важни доклади, преди те да бъдат гласувани, за да могат гражданите да се запознаят с тези незнайно защо "скрити" документи, така че да вземат отношение. Излъчвах на живо заседанията, както на СОС, така и на комисии, когато там се гледаха спорни точки.
Всички тези мерки, и още много други ще могат да залегнат като задължителни за функционирането на СОС. С участието ми в тази комисия ще се боря това да стане факт. Ще напиша следващта публикация с предложенията, които ще направя още на първото й заседание. По време на гласуването на точката в зала предложих заседанията на комисията да бъдат отворени за граждани. Предложението ми не беше подложено на гласуване, но ще го повдигна отново на първото заседание на комисията този петък.


1. Силвия Христова - председател
2. Ботьо Ботев - зам. председател
3. Милка Христова
4. Диана Тонова
5. Методи Лалов
6. Иво Божков
7. Карлос Контрера
8. Михаил Петров
9. Борис Бонев


Споделете тази статия, за да информирате софиянци за случващото се в СОС

Запис от цялото второ заседание на столичен общински съвет:


Поименен списък на постоянните комисии на Столичния общински съвет:


Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика 15 члена:
1. Силвия Христова (герб)- председател
2. Ивайло Петков (герб) – зам. председател
3. Борислав Иванов (атака) – зам. Председател
4. Борислав Бориславов (герб)
5. Лорита Радева (герб)
6. Анна Стойкова (герб)
7. Стефан Марков (герб)
8. Борислав Игнатов (дб)
9. Михаил Паргов (дб)
10. Грети Стефанова (дб)
11. Тома Белев (дб)
12. Борис Бонев (независим)
13. Михаил Ставрев (бсп)
14. Николай Николов (бсп)
15. Диана Тонова (бсп)

Постоянна комисия по финанси и бюджет - 13 члена:
1. Георги Георгиев (герб) – председател
2. Стефан Марков (герб) – зам. председател
3. Иван Таков (бсп) – зам. председател
4. Зафир Зарков (герб)
5. Екатерина Йорданова (герб)
6. Радослав Абрашев (герб)
7. Християн Петров (герб)
8. Борислав Иванов (атака)
9. Методи Лалов (дб)
10. Владислав Панев (дб)
11. Любомир Георгиев (дб)
12. Петко Димитров (бсп)
13. Михаил Ставрев (бсп)

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика – 11 члена:
1. Антон Койчев (герб) – председател
2. Асен Николов (герб) – зам. председател
3. Милка Христова (бсп) – зам. председател
4. Иво Петров (герб)
5. Веселин Милев (герб)
6. Малина Едрева (герб)
7. Волен Сидеров (независим)
8. Михаил Паргов (дб)
9. Яна Тодоранова (дб)
10. Албена Кръстева (бсп)
11. Диана Тонова (бсп)

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори – 13 члена:
1. Лорита Радева (герб) – председател
2. Анна Стойкова (герб) – зам. председател
3. Альоша Даков (бсп) – зам. председател
4. Симеон Колев ( герб)
5. Радослав Абрашев (герб)
6. Ивайло Петков (герб)
7. Николай Стойнев (герб)
8. Карлос Контрера (вмро)
9. Волен Сидеров (независим)
10. Марта Георгиева (дб)
11. Тома Белев (дб)
12. Иван Виделов (бсп)
13. Иван Таков (бсп)

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба – 9 члена:
1. Ботьо Ботев (герб) – председател
2. Георги Георгиев (герб) – зам. председател
3. Васко Тодоров (бсп) – зам. председател
4. Силвия Христова (герб)
5. Ивайло Петков (герб)
6. Михайл Петров (вмро)
7. Методи Лалов (дб)
8. Любомир Георгиев (дб)
9. Иван Виделов (бсп)

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие – 13 члена:
1. Малина Едрева (герб) – председател
2. Борислав Бориславов (герб) – зам. председател
3. Димитър Антов (вмро) – зам. председтел
4. Диян Стаматов (герб)
5. Симеон Колев (герб)
6. Антон Койчев (герб)
7. Димитър Вучев (герб)
8. Веселин Калановски (дб)
9. Михаил Паргов (дб)
10 Грети Стефанова (дб)
11. Албена Кръстева (бсп)
12. Иван Виделов (бсп)
13. Калоян Паргов (бсп)

Постоянна комисия по икономика и собственост – 15 члена:
1. Николай Стойнев (герб) – председател
2. Ботьо Ботев (герб) – зам. председател
3. Диана Тонова (бсп) – зам. председател
4. Димитър Вучев (герб)
5. Прошко Прошков (герб)
6. Стефан Марков (герб)
7. Таня Георгиева (герб)
8. Георги Георгиев (герб)
9 Михаил Петров (вмро)
10. Методи Лалов (дб)
11. Владислав Панев (дб)
12. Грети Стефанова (дб)
13. Иван Таков (бсп)
14. Милка Христова (бсп)
15. Васко Тодоров (бсп)

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране – 11 члена: 
1. Прошко Прошков (герб) – председател
2. Ваня Тагарева (герб) – зам. председател
3. Николай Велчев (бсп) – зам. председател
4. Зафир Зарков (герб)
5. Антон Койчев (герб)
6. Радослав Влахов (герб)
7. Димитър Антон (вмро)
8. Борислав Игнатов (дб)
9. Симеон Ставрев (дб)
10. Альоша Даков (бсп)
11. Иван Мечков (бсп)

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност – 9 члена:
1. Борислав Иванов (атака) – председател
2. Веселин Милев (герб) – зам. председател
3. Карлос Контрера (вмро) – зам. председател
4. Борис Петров (герб)
5. Ваня Тагарева (герб)
6. Християн Петров (герб)
7. Иво Божков (дб)
8. Иван Мечков (бсп)
9. Иван Пешев (бсп)

Постоянна комисия по транспорт и туризъм – 13 члена: 
1. Карлос Контрера (вмро) – председател
2. Зафир Зарков (герб) – зам. председател
3. Калоян Паргов (бсп) – зам. председател
4. Християн Петров (герб)
5. Борислав Бориславов (герб)
6. Димитър Вучев (герб)
7. Ваня Тагарева (герб)
8. Радослав Влахов (герб)
9. Владислав Панев (дб)
10. Симеон Ставрев (дб)
11. Борис Бонев
12. Альоша Даков (бсп)
13. Михаил Ставрев (бсп)

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта – 11 члена:
1. Таня Георгиева (герб) – председател
2. Симеон Колев (герб) – зам. председател
3. Иван Пешев (бсп) – зам. председател
4. Диян Стаматов (герб)
5. Екатерина Йорданова (герб)
6. Анна Стойкова (герб)
7. Владимир Митов (вмро)
8. Веселин Калановски (дб)
9. Яна Тодоранова (дб)
10. Петко Димитров (бсп)
11. Николай Николов (бсп)

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество – 7 члена:
1. Веселин Милев (герб) – председател
2. Радослав Абрашев (герб) – зам. председател
3. Владимир Данев (бсп) – зам. председател
4. Борис Петров (герб)
5. Михаил Петров (вмро)
6. Тома Белев (дб)
7. Николай Вълчев (бсп)

Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество – 9 члена: 
1. Екатерина Йорданова (герб) – председател
2. Борис Петров (герб) – зам. председател
3. Николай Николов (бсп) – зам. председател
4. Прошко Прошков (герб)
5. Диян Стаматов (герб)
6. Владимир Митов (вмро)
7. Иво Божков (дб)
8. Марта Георгиева (дб)
9. Владимир Данев (бсп)

Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 9 члена: 
1. Ботьо Ботев (герб) – председател
2. Силвия Христова (герб) – зам. председател
3. Милка Христова (бсп) – зам. председател 
4. Михаил Петров (герб)
5. Волен Сидеров (независим)
6. Методи Лалов (дб)
7. Любомир Георгиев (дб)
8. Борис Бонев (независим)
9. Васко Тодоров (бсп)

1 коментар:

  1. Гербоидите са виртуози във всичко нечистоплътно в отношенията с останалите.

    ОтговорИзтриване